Poročilo predsednika ZDIS - september 2015

01.09.2015– Nadzor v MDI Goriške; ZDIS

Nadzor s strani ZDIS-a.
V nadzoru so bili s strani ZDIS-a: Drago Novak, predsednik ZDIS-a; mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS-a; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS-a.
Pri nadzoru s strani MDI Goriške so bili: mag. Valter Adamič, predsednik MDI; Ingrid Cingerle, tajnica MDI; Mojca Rus, podporni član – socialna delavka; Darko Zavratnik, podpredsednik MDI; Mavrič Tatjana, članica NO MDI; Vladimira Cigoj, računovodski servis – Contall d.o.o.; Leon Bajc, član IO MDI.
Nadzor smo izvedli na vseh 8 PSP, ki jih društva izvajajo na lokalnem nivoju.
Nadzor smo podrobno vršili in gledali smo: zapisniki NO in UO; zapisnik zbora članov; pravilnik za delitev kapacitet; pravilnik o finančno materialnem poslovanju (morajo ga sprejeti na naslednji seji IO) in šifrant stroškovnih mest in nosilcev (nimajo); seznam uporabnikov; bilanco, izkaz poslovnega izida in letno poročilo društva za leto 2014; kontrolo računov in vodenje računov za vsak posebni socialni program, katere izvajajo društva na lokalnem nivoju; kontni plan za društva; stroškovna mesta in nosilce; kontne kartice PSP, ki smo jih nadzirali, investicijo.
Pri društvu smo naredili zapisnik in jih opozorili na pomanjkljivosti, katere morajo v letošnjem letu odpraviti. Do 15.9.2015 nam morajo posredovati po stroškovnem nosilcu kontne kartice in kopije računov za sredstva FIHO za vseh 8 PSP in investicijo.

Urejanje tekočih zadev na ZDIS.

 

02.09.2015– Nadzor v MDDI Celje

Nadzor s strani ZDIS-a.
V nadzoru so bili s strani ZDIS-a: Drago Novak, predsednik ZDIS-a; mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS-a; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS-a.
Pri nadzoru s strani MDDI Celje so bili: Dragica Mirnik, predsednica MDDI; Branko Delčnjak, podpredsednik MDDI, Erika Murn, predsednica NO; mag. Nataša Simonič, predsednica soc. komisije; Majda Dvorjak, računovodski servis – s.p.
Nadzor smo izvedli na vseh 8 PSP, ki jih društva izvajajo na lokalnem nivoju.
Nadzor smo podrobno vršili in gledali smo: zapisniki NO in IO; zapisnik zbora članov; pravilnik o finančno materialnem poslovanju in šifrant stroškovnih mest in nosilcev; seznam uporabnikov; bilanco, izkaz poslovnega izida in letno poročilo društva za leto 2014; kontrolo računov in vodenje računov za vsak posebni socialni program, katere izvajajo društva na lokalnem nivoju; kontni plan za društva; stroškovna mesta in nosilce; kontne kartice PSP, ki smo jih nadzirali, investicijo.
Pri društvu smo naredili zapisnik in jih opozorili na pomanjkljivosti, katere morajo v letošnjem letu odpraviti.

 

03.09.2015 –ZDIS

ZDIS je organizirala informativni sestanek za zainteresirana društva invalidov – člane ZDIS in občine za sodelovanje v projektu in razpisu »Občina po meri invalidov«.
V začetku sem vse prisotne pozdravil in predstavil podpredsednico in članici projektnega sveta ZDIS in strokovno sodelavko ZDIS.
Namen sestanka je pomagati zainteresiranim občinam/društvom pri vključitvi v projekt »Občina po meri invalidov« in pripravi na razpis za pridobitev listine »Občina po meri invalidov« za leto 2016, ki bo objavljen.
Podpredsednica ga. mag. Andrejka Fatur Videtič je predstavila projekt, na kaj naj bodo društva in občine pozorne in na koncu je bila razprava.
Udeležili so se: MDI Goriške in občina Miren Kostanjevica; DI Mežiške doline in občina Prevalje; DI Majšperk Kidričevo in občina Majšperk; ODI Zgornje Posotelje in občina Šmarje pri Jelšah; DI Metlika in občina Metlika.

Razgovor s Miranom Kranjcem in Srečkom Matkovičem glede FIHO-ta.
Urejanje tekočih zadev na ZDIS.

 

04.09.2015– Nadzor v DI Ljubljana Center; Nadzor v DI Ljubljana Moste Polje

Nadzor s strani ZDIS-a.
V nadzoru so bili s strani ZDIS-a: Drago Novak, predsednik ZDIS-a; mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS-a; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS-a.
Pri nadzoru s strani DI Ljubljana Center so bili: Cvetko Tovornik, predsednik DI in Majda Videčnik, tajnica DI.
Nadzor smo izvedli na vseh 8 PSP, ki jih društva izvajajo na lokalnem nivoju.
Nadzor smo podrobno vršili in gledali smo: zapisniki NO in UO; zapisnik zbora članov; pravilnik o finančno materialnem poslovanju in šifrant stroškovnih mest in nosilcev, katerega so začeli uporabljati od 1.1.2015; seznam uporabnikov imajo, vendar nimajo skupnega seznama neponovljivih uporabnikov, ki so jih zapisali v poročilo FIHO za leto 2014; bilanco, izkaz poslovnega izida in letno poročilo društva za leto 2014; kontni plan za društva; stroškovna mesta in nosilce; investicijo – računalnik za leto 2014; itd…
Pri društvu smo naredili zapisnik in jih opozorili na pomanjkljivosti, katere morajo v letošnjem letu odpraviti. Po e-mailu nam bodo posredovali zapisnik IO, kjer so potrdili Letno poročilo za leto 2014.

Nadzor s strani ZDIS-a.
V nadzoru so bili s strani ZDIS-a: Drago Novak, predsednik ZDIS-a; mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS-a; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS-a.
Pri nadzoru s strani DI Ljubljana Moste Polje: Diko Ivanovič, predsednik DI; Alenka Kocuvan, predsednica socialne komisije DI; Stanka Srčnik, tajnica DI in Jana Justin, računovodkinja – Moj računovodja d.o.o..
Nadzor smo izvedli na vseh 8 PSP, ki jih društva izvajajo na lokalnem nivoju.
Nadzor smo podrobno vršili in gledali smo: zapisniki NO in UO; zapisnik zbora članov; pravilnik o finančno materialnem poslovanju (imajo starega iz leta 2005 in morajo sprejeti nov pravilnik na naslednji seji IO) in šifrant stroškovnih mest in nosilcev, ki so začeli uporabljati od 1.1.2015; seznam uporabnikov imajo, vendar nimajo skupnega seznama neponovljivih uporabnikov, ki so jih zapisali v poročilo FIHO za leto 2014; bilanco, izkaz poslovnega izida in letno poročilo društva za leto 2014; kontni plan za društva; stroškovna mesta in nosilce; investicijo – računalnik za leto 2014; itd…
Pri društvu smo naredili zapisnik in jih opozorili na pomanjkljivosti, katere morajo v letošnjem letu odpraviti. Do 15.9.2015 nam morajo posredovati po stroškovnem nosilcu FIHO kontne kartice – podroben izpis.

 

8.09.2015 – ZDIS

Sestanek s predsednikom MDI Novo mesto g. Alojzom Golobom glede kapacitete, ki jo je kupilo društvo v Dolenjskih toplicah. Vabi nas na otvoritev kapacitete, ki bo 17.9.2015.

Podpis pogodbe z izvajalcem PV Invest d.o.o. za izvedbo investicijskih del za hišo v Radencih.
Podpis potrdil, ki jih prejmejo udeleženci usposabljanja v Termah Zreče.
Urejanje zadev glede obnove hišice 118 v Termah Čatež po požaru.

Urejanje tekočih zadev na ZDIS.

Usposabljanje za aktivno življenje in delo – za zaposlene in brezposelne invalide; Terme Zreče, 11.09.2015

V Termah Zreče je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla Usposabljanje za aktivno življenje in delo za zaposlene in brezposelne invalide.
Usposabljanja se je udeležilo 78 zaposlenih in brezposelnih invalidov iz naših društev.
Na začetku smo priredili za udeležence predavanje z naslovom: »Integracija delovnih invalidov v kulturno življenje – igro«.
Po kosilu so udeleženci sodelovali v štirih delavnicah: » Delavnica za aktive: Letnica rojstva ne pove, kdo si in česa si sposoben« - mag. Andrejka Fatur Videtič, Drago Novak; »Rešitev za vse težave: Zdrav življenjski slog« - mag. Mojca Primožič; »Kako ravnamo z jezo?« Pika Marija Bensa, dipl. psihoterapevtka; »Ko bi le ne bilo konfliktov« - dr. Janez Mekinc.
V prvi delavnici sem bil predavatelj s predavateljico ga. mag. Andrejko Fatur Videtič.

 

12.09.2015 – 30 let delovanja DI Koper

Na 30. obletnici DI Koper so bili prisotni: podžupan občine Koper g. Peter Bolčič; društva KOO Primorske: DI Piran, DI Izola, DI Pivka, MDI Sežana, DI Ilirska Bistrica, DI Postojna; pobrateno društvo DI Dravograd in MDI Domžale.
Izvedli so kulturni program. V kulturnem programu so sodelovali: pevka Manca Špik; kvartet »Prijatelji«, folklorna skupina OŠ Koper z mentorico Val; kitarist Vasko; Bica Bend iz Dravograda; pevec Nace Junkar in Pihalni orkester Koper z dirigentom Borutom Makovcem. Prireditev je povezovala ga. Mojca Klarič.
V nagovoru sem poudaril pomen 30 let delovanja na področju prostovoljnega socialnega dela za invalide. Ustvarjalno so razvijali nove zamisli in iz leta v leto so s skupnimi močmi dograjevali društvo invalidov.
Podelil sem častni znak bivšemu predsedniku Mario Funčiču, pisna priznanja ZDIS, ter priznanje za 30. letno delovanje društvu.
Priznanja je tudi podelilo društvu svojim zaslužnim članom; društvo je podelilo zahvale tudi društvom KOO Primorske in ostalim društvom; društvo je podelilo tudi zahvale MO Koper, ZDIS-u, Termam Krka, Vzajemni, itd….
Društvo DI Koper je podelilo bivšemu predsedniku naziv častni član DI Koper.
Po končanem kulturnem programu je bil čas namenjen razgovorom prisotnih in druženju.

 

15.09.2015 – ZDIS; Terme Čatež

Urejanje tekočih zadev na ZDIS.

Na ogledu sva bila: Drago Novak in Romana Vidrih, strokovna sodelavka ZDIS.
Ogledala sva si sanacijo oziroma popravilo hišice 118, zaradi požara. Hišica 118 je zelo lepo urejena po požaru. Izvajalec je saniral vse stene, strop, položil pod in pobelil vse sobe v hišici. Sanirana je tudi elektrika. Hišica 118 je pripravljena za montažo kuhinje. Po montaži kuhinje bo potrebno očistiti hišico in jo dati v uporabo.
Po telefonu sem se pogovoril z g. Supančičem, da ne bo nobenih problemov glede dodatne hišice, ki jo bomo potrebovali glede delavnic.

 

17.09.2015 – ZDCIV; ZDIS

ZDCIV je organizirala neformalni sestanek s Raiffeisen Landesbank Kartern in podjetjem R-IMMO-S d.o.o..
Sestanka sta se udeležila: mag. Simon A. Tassilo za podjetje R-IMMO-S d.o.o. in mag. Wolfgang Strasser za Raiffeisen bank.
UO Fiesa: mag. Adolf Videnšek; Matjaž Juhart in Drago Novak.
mag. Videnšek je predstavil potek zgodbe kompleksa Fiese; naše 3 IO so izgubile vse, vi pa imate še zemljišče, katerega ste lastnik.
mag. Strasser je predstavil ponudbo:
- za dolgoročni najem,
- za najem z možnostjo kasnejšega odkupa
- za odkup z možnostjo kreditiranja.
mag. Videnšek je poročal, da moramo predstaviti vsem 3 IO, ter kako se bodo odločile IO.
Zahvalili smo se za sodelovanje in pričakujemo od njih znižanje kupnine.

 

18.09.2015 -  Srečanje invalidov DI Slovenj Gradec v okviru praznika MO Slovenj Gradec

Srečanja se je udeležilo več kot 250 članov društva invalidov Slovenj Gradec v športni dvorani II. Osnovne šole. DI Slovenj Gradec, na čelu s predsednico gospo Stanko Tamše, se je zelo potrudilo z organizacijo.

Na srečanju invalidov v Slovenj Gradcu so bili prisotni: župan mestne občine Slovenj Gradec Andrej Čas; predstavniki društev iz KOO Koroške: DI Mežiške doline, DI Dravograd in DI Muta.
Predsednica DI Stanka Tamše je v svojem nagovoru predstavila praznik občine v katerem sodeluje tudi društvo.
V kulturnem programu so nastopile pevke »Lastovke«, ki so nam zapele par pesmi.
V nagovoru sem poudaril pomen druženja za invalide in odnos države do nas invalidov.
Pozdravil in nagovoril nas je tudi župan in povabil, da si ogledamo razstavo umetnin, ter stojnice v centru mesta, kjer je festival drugačnosti v izvedbi DP Koroške regije.
Po končanem kulturnem programu je bil čas namenjen razgovorom prisotnih in druženju.

 

21.09.2015 – 3. seja UO NSIOS

Udeležil sem se 3. seje UO NSIOS v sejni dvorani v 15. nadstropju hotela Plaza v Ljubljani.

Zapisnik 2. seje bomo dobili na naslednji seji in ga bomo potrjevali naslednjič.
Pod 2. točko: Oblikovanje planskih izhodišč IO za načrtovanje pridobitve finančnih sredstev po javnem razpisu FIHO za leto 2016.
Planirati za leto 2016 (programi in delovanje) skupaj v višini kot za leto 2015 z dvigom 10%.
Izhodišča za leto 2016 Programi: Delovanje = 75%:25% (stremeti k temu).
Nato smo zaključili in prestavili 3 točko na naslednjo sejo.

 

23.09.2015 – REHA dnevi 2015 z naslovom: »Nove oblike in dobre prakse pri usposabljanju in zaposlovanju invalidov«.

Udeležil sem se REHA dneva v Kongresnem centru Portus, Portorožu. Glavna tema REHA dnevov 2015 je bila »Nove oblike in dobre prakse pri usposabljanju in zaposlovanju invalidov«.
PROGRAM – sreda 23. september 2015
9.00–9.30 Predstavitve promocijskih prispevkov izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije VIDUSIGN – kreativni video za mlade gluhe v Evropi, Racio d.o.o.
9.30–9.50 Zaposlovanje oseb z invalidnostjo na področju geodezije
Barbara Zupančič, Šentprima – zavod za svetovanje, usposabljanje in rehabilitacijo invalidov
9.50–10.10 Zaposlitev invalida na zaščitenem delovnem mestu
Suzana Bohorč, Želva d.o.o.
10.10–10.30 Zaposlitev invalida v pohištvenem salonu in na področju tiskanja tekstilnih izdelkov
Darja Prevoršek, Damjan Žnidarčič, Brstin Kavalar, Cri Celje d.o.o.
10.30–10.50 Samozaposlitev in podporno zaposlovanje
Ana Kapel, Centerkontura d.o.o.
10.50–11.00 Vprašanja in razprava
11.00–11.30 Odmor
11.30–13.30 Okrogla miza na temo: Sprejemanje različnosti – zaposlovanje invalidov na odprtem trgu dela
Sodelovali so:
Predstavniki delodajalcev največjih zaposlovalcev invalidov, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Gospodarske zbornice Slovenije, Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije in Zveze delovnih invalidov Slovenije. Moderatorica: mag. Nataša Briški.
13.30–14.00 Projekt ZMOREMO - Podelitev posebnih priznanj delodajalcem, ki so v letu 2014 zaposlovali največ invalidov (med podjetji in javnimi zavodi)
Podelitev: Dragica Bac, direktorica Direktorata za invalide MDDSZEM in Karl Destovnik, predsednik skupščine Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS.
Nato je sledilo podelitev priznanj, katere je moderatorka ga. Nataša Briški povabila in prebrala obrazložitev, zakaj so prejeli priznanje. Priznanja so prejeli: Merkator d.d.; Pošta Slovenije; Gorenje d.d.; Unior d.d. in Krka d.d..
Po končanih predavanjih sem se pogovoril z ostalimi prisotnimi.

 

24.09.2015 – ZDIS

Urejanje tekočih zadev na ZDIS.
Razgovor s predsednico in članoma Komisije za priznanja.

 

25.09.2015 – 30 let delovanja DI Ilirska Bistrica

Na 30. obletnici DI Ilirska Bistrica so bili prisotni: društva KOO Primorske: DI Piran, DI Izola, DI Koper, DI Pivka, MDI Sežana, DI Postojna; DI Vrhnika in DI Logatec.
Opravičil se je župan občine Ilirska Bistrica.
Izvedli so kulturni program. V kulturnem programu so sodelovali: ansambel Nostalgija s solistom Borisom Ujčičem; ansambel Lojzeta Bajca s prijatelji in pevko Marijo Uljan; otroška folklorna skupina Tuščak Bač iz OŠ Knežak. Prireditev je povezoval g. Igor Štemberger.
V nagovoru sem poudaril pomen 30 let delovanja na področju prostovoljnega socialnega dela za invalide. Ustvarjalno so razvijali nove zamisli in iz leta v leto so s skupnimi močmi dograjevali društvo invalidov.
Podelil sem tri častne znake zaslužnim prostovoljcem, pisna priznanja ZDIS, ter priznanje za 30. letno delovanje društvu.
Društvo je podelilo zahvale društvom KOO Primorske in ostalim društvom; društvo je podelilo tudi zahvale ZDIS-u, institucijam v občini Ilirska Bistrica (CSD, ZD); društvom s katerimi sodeluje RK, DU, društvu diabetikov, društvu srčnih bolnikov, itd…
Po končanem kulturnem programu je bil čas namenjen razgovorom prisotnih in druženju.