Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

Ni dveh invalidskih organizacij (2)

Ne bi želel, da bi kdorkoli to nesmiselno dopisovanje dveh invalidskih organizacij preko časopisnega medija razumel kot prerekanje, kot bi to kdo utegnil razumeti v sestavku Ni nikakršnih dveh organizacij delovnih invalidov. Če ni dveh organizacij delovnih invalidov, potem sploh ne vem, zakaj si je g. Strašek izbral ravno Zvezo delovnih invalidov Slovenije kot sogovornika. Menim pa, da sem vseeno dolžan podati nekaj pojasnil na njegove dileme.

20. planinski dan invalidov, DI Slovenj Gradec

Kope, 31. julij 2004 - Vodilni iz DI Slovenj gradec so spet z odliko opravili veliko delo. Že 20. so imenitno organizirali planinski dan invalidov, kjer se nas je zbralo skoraj 4000 udeležencev, med katerimi je bilo kar nekaj koroških županov in poslanec DZ. Slovenjegraškemu društvu gre čestitati za organizacijski mega podvig, ki mu ga na slovenski invalidski sceni ni para.

Pobude skupnosti Equal (PSE) v Sloveniji

Ljubljana, 16. julij 2004 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) je organiziralo konferenco ob uradnem začetku izvajanja Pobude skupnosti Equal (PSE) v Sloveniji.

Julij 2004

Predsednikovi obiski po društvih v mesecu Juliju.

Seminar Kvotni sistem - praksa EU in slovenska perspektiva

Ljubljana, 6. julij 2004 - Zapis s seminarja z naslovom: Kvotni sistem – praksa EU in slovenska perspektiva, ki se je odvil že 7. 5. 2004, šele zdaj, zaradi časovnih razlogov podrobneje predstavljam prav zaradi zanimivosti, ki nam jih je povedal referent John Clark, samostojni strokovnjak za zaposlovanje invalidov in socialno vključevanje invalidov v EU.

5. seja SIOS

Ljubljana, 1. julij 2004 - Prisotni na 5. seji Sveta invalidskih organizacij Slovenije (SIOS) smo bili enotnega mnenja, da je dopolnitev Ustave RS v 14. členu z besedico invalidnost identificirala našo enakost pred zakonom (nediskriminacija), slovenski invalidi smo po lastni ustavi izenačeni z Ustavo EU (v sprejemanju), z dopolnitvijo sta zaživela 15. in 52. člen Ustave RS in končno nam dopolnitev zagotavlja družbeno identiteto.

16. junij 2004 -- Novo mesto

Z vodstvom MDI Novo mesto smo se pogovarjali predvsem o finančnem poslovanju DI, ki mu je potrebno posvečati vso pozornost. Posledice neupoštevanja zahtevanih norm so lahko zelo hude, tako za društvo kot za posamezne odgovorne osebe (denarne kazni). V novomeškem društvu imajo dobro zastavljeno finančno poslovanje, s katerim je mogoče slediti denarni tok, kar je temeljno vprašanje revizorjev. Povedali pa so in to je nesporno res, da se je število zahtevanih dokumentov (računi, itd.) bistveno povečalo. To pa je seveda za tiste, ki upravljajo s finančno dokumentacijo, bistveno obremenjujoče.

Razpečuj vsebino