Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

Delavnice razvojnega partnestva

Maribor, 2. februar 2005 - S predsednico MDI Ptuj in članico UO ZDIS Zdenko Ornik sva se udeležila srečanja partnerjev razvojnega partnerstva (RP) – inovativni pristopi za nove možnosti. ZDIS bo sodelovala v treh od sedmih delavnic (socialna izključenost, enake možnosti in prevladujoče politike) v projektu Equal, ki naše sodelovanje tudi financira.

Problematika invalidskega podjetja REHA

Ptuj, Radenci, 1. februar 2005 - Na sedežu invalidskega podjetja REHA na Ptuju so me informirali o problematiki poslovanja, ki postaja kritično zaradi zmanjšanega obsega dela. Pravijo, da je dela na področju proizvodnje, prodaje in vzdrževanja ortopedskih pripomočkov dovolj, le da je neenakomerno porazdeljeno med aktualnimi producenti v slovenskem prostoru.

Predlog za imenovanje predstavnikov v Svet vlade RS

Ljubljana, 31. januar 2005 - V povezavi s pozivom ministra za delo se je sestalo 13 reprezentativnih invalidskih organizacij in s tajnim glasovanjem izoblikovalo predlog za imenovanje pet predstavnikov invalidskih organizacij v Svet Vlade RS za invalide (Šušteršič, Krajnc, Pungartnik, Petrič, Kastelic).

42. seja UO ZPIZ

Ljubljana, 21. januar - Na 42. seji UO ZPIZ smo govorili o zavrnitvi Vlade RS za imenovanje Janeza Prijatelja za generalnega direktorja Zavoda. Zavrnili smo očitke vlade, ki se nam niso zdeli zadosten razlog za zavrnitev imenovanja. Ne glede na naša stališča pa smo se zavzeli, zaradi normalnega poslovanja Zavoda, za ponovni razpis.

Pripombe za pogodbo NS

Ljubljana, 11. januar - V skladu z odločitvijo SIOS-a se je sestala delovna skupina, ki je pregledala prispele pripombe za sestavo pogodbe, ki je temeljni dokument za oblikovanje Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Skupina bo z delom nadaljevala naslednji teden.

Dodelitev zneska za nakup prostorov MDI Nova Gorica

Ljubljana, 10. januar - Na seji Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam v letu 2005 je bil dodeljen znesek za nakup poslovnih prostorov MDI Nova Gorica, ki je potreben za sodelovanje na dražbi (1,4 milijona).

Obisk poslanca Mihe Brejca na SIOS-u

Ljubljana, 7. januar 2005 - V SIOS-u smo se sestali na pobudo gospoda Mihe Brejca, poslanca Evropskega parlamenta, ki je tudi član interesne skupine Evropskega parlamenta, ki skrbi za interese invalidov pri pripravi različne evropske zakonodaje.

Poslanec Brejc je izrazil željo po razgovoru z več predstavniki invalidskih organizacij prav zaradi pridobitve novih spoznanj s področja invalidske problematike. Obljubil je podporo in sodelovanje.

Podpis pogodbe s Termami Topolšica

Topolšica, 28. 12. 2004 - Do dogovora o podpisu pogodbe s Termami Topolšica ni prišlo. Zahteve po dvigu cene storitev precej nad stopnjo inflacije so za ZDIS nesprejemljive. Zahteve lastnikov, ki jih pooseblja direktorica se bodo morale uskladiti z našimi zmožnostmi. Naslednji krog pogovorov se bo nadaljeval prihodnje leto.

DI Maribor: Seja UO

Maribor, 24. 12. 2004 - Zadnja letošnja seja UO DI Maribor ni bila podobna prijetnim letnim zaključkom, nasprotno, odprt je bil zelo resen problem funkcioniranja društvene pisarne, ki pa še vedno ni dokončno rešen. Gre za zavrnitev financiranja delavke iz naslova javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje, ki svojo odločitev temelji na zakonskih določilih. Prisotni predstavnik Zavoda je obljubil ponovno preučitev dvakrat dopolnjene vloge DI Maribor, prav tako pa je obljubil podporo tudi predstavnik mestne občinske uprave. Osebno upam na dober razplet, sicer bodo po zagotovilih vodstva DI bistveno zmanjšali obseg programske in društvene aktivnosti.

Informacija o Forumu delodajalcev v Veliki Britaniji

Ljubljana, 23.12.2004 - O obisku v Londonu sem na spletni strani ZDIS že objavil poročilo, ki ga pa tokrat bistveno razširjam in dopolnjujem za vse, ki v tej novi obliki zaposlovanja invalidov vidijo eno od možnih rešitev za približno 20000 invalidov v Sloveniji.

Razpečuj vsebino