Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

13. seja sveta FIHO

Ljubljana, 22. 12. 2004 - Na 13. seji Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij smo razporedili sredstva FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2005, sprejeli finančni načrt za delovanje FIHO v letu 2005, podaljšali pogodbo za opravljanje računovodskih in pravnih storitev, imenovali inventurno komisijo in ugotovili krivičnost obdavčevanja prejemkov fizičnim osebam, ki nudijo pomoč invalidom.

10. obletnica vojnih invalidov

Ljubljana, 17. december 2004 - Zveza društev vojnih invalidov Slovenije je praznovala 10 obletnico delovanja s slavnostno sejo skupščine organizacije. Predsednik Ivan Pivk je kot slavnostni govornik opozoril na nespoštovanje zakonodaje in izgubo pravic, za katere se boji, da bodo še ogrožene.

Študentje invalidi - Projekt Sportrio II

Ljubljana, 19. december 2004 - Društvo študentov invalidov Slovenije je sklicalo zaključno mednarodno konferenco projekta Sportrio II. v evropskem programu Mladina.

Zadnja seja UO ZPIZ v letu 2004

Ljubljana, 16. 12. 2004 - Najprej seja UO ZPIZ nato skupščina ZPIZ s skoraj istimi točkami dnevnega reda. Obravnavali smo gibanje plač in pokojnin ter drugih dajatev v obdobju januar – oktober 2004. Po izračunu je med doseženimi stopnjami rasti plač in pokojnin v tem obdobju nastala pozitivna razlika, ki omogoča povišanje pokojnin s 1. decembrom za 0,4%, kar pomeni 260 milijonov na mesečni ravni in nekaj več kot 3 milijarde na letni ravni.

Zadnja seja UO ZDIS v letu 2004

Ljubljana, 15. 12. 2004 - Po zadnji letošnji seji UO ZDIS smo se ob zaključku leta srečali najodgovornejši predstavniki Zveze in v obliki simbolne zahvale poudarili vrednoto prostovoljstva in osebnega prispevka. Vesel sem ustvarjalnega nemira, ki v ospredje postavlja enotnost in kritično presojo odločitev, kar našo invalidsko organizacijo postavlja v sam vrh nacionalnih invalidskih organizacij. K temu je veliko prispevala Strokovna služba ZDIS za kar ji gre priznanje.

Seja UO ZPIZ, interni akti ZDIS

Ljubljana, 7. december 2004 - Dan poln obveznosti. Začelo se je s sejo UO ZPIZ in z dnevnim redom brez težkih točk. Določili smo datum izplačila denarnih dajatev v decembru 2004 in sicer 30. 12. 2004, to je en dan prej kot običajno.

Problematika zaposlovanja invalidov na Valu 202

Ljubljana, 6. december 2004 - Nataša Zanatini, novinarka Vala 202 me je povabila na snemanje razgovora o problematiki zaposlovanja invalidov za jutrišnjo radijsko oddajo. Žal mi je bilo, da je ne bom mogel spremljati zaradi novih obveznosti. Mogoče jo je kdo poslušal; tudi za obveščanje o tem ni bilo časa.

20. let DI Grosuplje

Praznovanje 20 obletnice Društva invalidov Grosuplje je bil svečan in dobro organiziran dogodek. Vodstvo društva je dobro opravilo svojo nalogo, za kar jim čestitam.

15. pedagoška akcija - povzetek

Društva invalidov koroške pokrajine so svečano obeležila jubilejno 15. pedagoško akcijo, ki je s svojo tematiko, letošnjim geslom in vsebinskim izhodiščem povsem opravičila svoj namen. Prirediteljem gre zahvala za vztrajnost na področju informiranja in osveščanja širše javnosti s problematiko invalidov in državne oziroma družbene skrbi zanje. Razveseljivo je, da se začne prav pri mladi organizaciji, kar daje jamstvo, da bo spoštovanje enakih možnosti in različnosti v bodoče boljše.

Razpečuj vsebino