Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

Podpis pogodbe s Termami Topolšica

Topolšica, 28. 12. 2004 - Do dogovora o podpisu pogodbe s Termami Topolšica ni prišlo. Zahteve po dvigu cene storitev precej nad stopnjo inflacije so za ZDIS nesprejemljive. Zahteve lastnikov, ki jih pooseblja direktorica se bodo morale uskladiti z našimi zmožnostmi. Naslednji krog pogovorov se bo nadaljeval prihodnje leto.

DI Maribor: Seja UO

Maribor, 24. 12. 2004 - Zadnja letošnja seja UO DI Maribor ni bila podobna prijetnim letnim zaključkom, nasprotno, odprt je bil zelo resen problem funkcioniranja društvene pisarne, ki pa še vedno ni dokončno rešen. Gre za zavrnitev financiranja delavke iz naslova javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje, ki svojo odločitev temelji na zakonskih določilih. Prisotni predstavnik Zavoda je obljubil ponovno preučitev dvakrat dopolnjene vloge DI Maribor, prav tako pa je obljubil podporo tudi predstavnik mestne občinske uprave. Osebno upam na dober razplet, sicer bodo po zagotovilih vodstva DI bistveno zmanjšali obseg programske in društvene aktivnosti.

Informacija o Forumu delodajalcev v Veliki Britaniji

Ljubljana, 23.12.2004 - O obisku v Londonu sem na spletni strani ZDIS že objavil poročilo, ki ga pa tokrat bistveno razširjam in dopolnjujem za vse, ki v tej novi obliki zaposlovanja invalidov vidijo eno od možnih rešitev za približno 20000 invalidov v Sloveniji.

13. seja sveta FIHO

Ljubljana, 22. 12. 2004 - Na 13. seji Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij smo razporedili sredstva FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2005, sprejeli finančni načrt za delovanje FIHO v letu 2005, podaljšali pogodbo za opravljanje računovodskih in pravnih storitev, imenovali inventurno komisijo in ugotovili krivičnost obdavčevanja prejemkov fizičnim osebam, ki nudijo pomoč invalidom.

10. obletnica vojnih invalidov

Ljubljana, 17. december 2004 - Zveza društev vojnih invalidov Slovenije je praznovala 10 obletnico delovanja s slavnostno sejo skupščine organizacije. Predsednik Ivan Pivk je kot slavnostni govornik opozoril na nespoštovanje zakonodaje in izgubo pravic, za katere se boji, da bodo še ogrožene.

Študentje invalidi - Projekt Sportrio II

Ljubljana, 19. december 2004 - Društvo študentov invalidov Slovenije je sklicalo zaključno mednarodno konferenco projekta Sportrio II. v evropskem programu Mladina.

Zadnja seja UO ZPIZ v letu 2004

Ljubljana, 16. 12. 2004 - Najprej seja UO ZPIZ nato skupščina ZPIZ s skoraj istimi točkami dnevnega reda. Obravnavali smo gibanje plač in pokojnin ter drugih dajatev v obdobju januar – oktober 2004. Po izračunu je med doseženimi stopnjami rasti plač in pokojnin v tem obdobju nastala pozitivna razlika, ki omogoča povišanje pokojnin s 1. decembrom za 0,4%, kar pomeni 260 milijonov na mesečni ravni in nekaj več kot 3 milijarde na letni ravni.

Zadnja seja UO ZDIS v letu 2004

Ljubljana, 15. 12. 2004 - Po zadnji letošnji seji UO ZDIS smo se ob zaključku leta srečali najodgovornejši predstavniki Zveze in v obliki simbolne zahvale poudarili vrednoto prostovoljstva in osebnega prispevka. Vesel sem ustvarjalnega nemira, ki v ospredje postavlja enotnost in kritično presojo odločitev, kar našo invalidsko organizacijo postavlja v sam vrh nacionalnih invalidskih organizacij. K temu je veliko prispevala Strokovna služba ZDIS za kar ji gre priznanje.

Seja UO ZPIZ, interni akti ZDIS

Ljubljana, 7. december 2004 - Dan poln obveznosti. Začelo se je s sejo UO ZPIZ in z dnevnim redom brez težkih točk. Določili smo datum izplačila denarnih dajatev v decembru 2004 in sicer 30. 12. 2004, to je en dan prej kot običajno.

Razpečuj vsebino