Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

46. seja UO ZPIZ

Ljubljana, 22. februar 2005 - Na 46. seji Upravnega odbora Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije smo obravnavali dve poglavitni točki.

Seja SIOS-a

Ljubljana, 18. februar 2005 - Ponovno sklicana seja SIOS-a je imela samo en namen: glasovanje o Pogodbi. To smo tudi opravili. Vsi so ponovili včerajšnje dejanje in uspeh je bil povsem zadovljiv.

Seja NSIOS-a

Ljubljana, 17. februar 2005 - Na seji SIOS-a smo obravnavali predlog Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. O sprejemu pogodbe smo pozitivno glasovali vsi predstavniki invalidskih organizacij, ena organizacija pa ni želela glasovati (Sonček), ena pa je manjkala (Društvo za ankilozirajoči spondilitis Slovenije).

45. seja UO ZPIZ

Ljubljana, 16. februar 2005 - Na 45. seji Upravnega odbora Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije smo obravnavali razrešitev in imenovanje članov skupščine Zavoda, predstavnikov Vlade Republike Slovenije.

Sklep o imenovanju Mirana Kranjca v Nadzorni svet Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

Ljubljana, 16. februar 2005 - Od Vlade Republike Slovenije sem prejel sklep o imenovanju v Nadzorni svet Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

DI Ilirska Bistrica: Občni zbor

Ilirska Bistrica, 12. februar 2005 - Že dolgo nisem bil na kakšnem zboru, ki bi potekal točno po načelih, za katere smo se dogovorili na usposabljanju. Od sprejema dnevnega reda pa do točke razno je zasedanje potekalo tako, kot je potrebno. Veseli me, da so v DI Ilirska Bistrica programsko izredno poudarili posebne socialne programe (tako v vsebinskem in finančnem smislu). Prav je, da so najbolj prizadevnim prostovoljcem podelili pisna priznanja.

Delovni sestanek s predstavniki ANMIL

Gorica, 10. februar 2005 - Na delovnem sestanku s predstavniki ANMIL (Združenje delovnih invalidov iz Gorice - Italija) smo se pogovarjali o vzpostavitvi sistema delavskih zavarovalnic v Sloveniji. Tak sistem v Italiji že imajo in dobro funkcionira. O projektu bom več napisal v podrobnejši informaciji. Od naših so se sestanka, poleg organizatorja in pobudnika Valterja Adamiča udeležili še predstavniki Razvojne agencije severne Primorske, občine Nova Gorica in Sindikata azbestoznih bolnikov Slovenije.

Eksponiranje Zveze

Ljubljana, 9. februar 2005 - Eksponiranje Zveze se kaže tudi skozi sodelovanje v dveh razvojnih partnerstvih programa Equal (o katerem sem že poročal). Za dva programa sta po sklepu UO ZDIS zadolžena Zdenka Ornik in Lojzek Cifer. Današnji sestanek je bil namenjen formiranju izhodišč v vsebinskem in tehničnem smislu izvedbe.

Delavnice razvojnega partnestva

Maribor, 2. februar 2005 - S predsednico MDI Ptuj in članico UO ZDIS Zdenko Ornik sva se udeležila srečanja partnerjev razvojnega partnerstva (RP) – inovativni pristopi za nove možnosti. ZDIS bo sodelovala v treh od sedmih delavnic (socialna izključenost, enake možnosti in prevladujoče politike) v projektu Equal, ki naše sodelovanje tudi financira.

Problematika invalidskega podjetja REHA

Ptuj, Radenci, 1. februar 2005 - Na sedežu invalidskega podjetja REHA na Ptuju so me informirali o problematiki poslovanja, ki postaja kritično zaradi zmanjšanega obsega dela. Pravijo, da je dela na področju proizvodnje, prodaje in vzdrževanja ortopedskih pripomočkov dovolj, le da je neenakomerno porazdeljeno med aktualnimi producenti v slovenskem prostoru.

Razpečuj vsebino