Usposabljanja

Usposabljanje za aktivno življenje in delo - za zaposlene in brezposelne invalide; Terme Čatež, 16. - 17.9.2016

V Termah Čatež je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje že tretje Usposabljanje za aktivno življenje in delo za zaposlene in brezposelne invalide.

Usposabljanja se je udeležilo 98 zaposlenih in brezposelnih invalidov iz naših društev.

Udeleženci so prvi dan dopoldne aktivno sodelovali v enem predavanju, popoldne v štirih delavnicah, ves čas jim je bila na razpolago tudi pravna svetovalka.

Drugi dan so dopoldne sodelovali še v enem predavanju. 

Usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide ter Okrepitev mreže aktivov delovnih invalidov, Radenci

Zdravilišče Radenci 3. - 4. junij 2016

V Zdravilišču Radenci je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla usposabljanje za zaposlene in brezposelne invalide ter usposabljanje za
aktive delovnih invalidov.

Udeleženci so prvi dan dopoldne poslušali predavanje ''Bolečine v križu, bolezni hrbtenice, bolečine v vratu in ramenskem obroču; kako ravnati, kako živeti s tem, kako preprečujemo in zdravimo?'', popoldne pa so sodelovali v štirih delavnicah.

Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov, Terme Topolšica

6. -7. maj 2016 - v Termah Topolšica je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje že drugo Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov za prostovoljce/ke na društvih invalidov - članih ZDIS.

Udeleženci so prvi dan dopoldne poslušali predavanje ''Žalovanje ob smrti bližnjega'', popoldne pa so sodelovali v petih delavnicah.

Drugi dan je sledilo predavanje ''Duševne motnje in nasilje''.

Usposabljanje za aktivno življenje in delo, Terme Zreče, 1. - 2.4.2016

V Termah Zreče je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje prvo Usposabljanje za aktivno življenje in delo za zaposlene in brezposelne invalide.

Udeleženci so prvi dan dopoldne poslušali predavanje z naslovom ''Visok krvni tlak kot dejavnik tveganja pri delovnih invalidih'' , popoldne pa so sodelovali v štirih delavnicah.

Drugi dan je sledilo predavanje ''Strategija reševanja problemov''.

 

Usposabljanje "Socialno vključevanje invalidov - delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov"

Na Zvezi delovnih invalidov Slovenije smo izvedli usposabljanje v okviru posebnega socialnega programa na državni ravni »Socialno vključevanje invalidov – delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov«, ki ga Zveza delovnih invalidov Slovenije izvaja v Simonovem Zalivu v Izoli in v Radencih. Udeležili so se ga mentorji, ki bodo v letu 2016 sodelovali z Zvezo.

Usposabljanje »Okrepitev mreže aktivov delovnih invalidov«

Predsedniki DI, ki imajo aktiv delovnih invalidov so se v torek, 12. januarja 2016 zbrali na Zvezi delovnih invalidov Slovenije v okviru posebnega socialnega programa na državni ravni »Okrepitev mreže aktivov delovnih invalidov«.

Razpravljali so o pomembnih temah za invalide: spodbujanje oblikovanja aktivov delovnih invalidov v okviru DI, prepoznavnost aktiva v lokalnem okolju, spodbujanje invalidk za prevzemanje vodstvenih in upravljavskih funkcij, prenos dobrih praks in sprejeli naslednje zaključke:

Razpečuj vsebino