Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

Kolegij FIHO

Ljubljana, 7. marec 2005 – Na kolegiju FIHO smo obravnavali pismo YHD polno očitkov na FIHO in sklenili nanj odgovoriti podobno, kot že večkrat doslej.

Tiskovna konferenca NSIOS

Ljubljana, 4. marec 2005 - Nacionalni svet invalidskih organizacij (NSIOS) je sklical tiskovno konferenco, na kateri smo novinarjem spregovorili o volitvah v Svet Vlade RS za invalide, o ponovnih in nerealnih očitkih YHD do FIHO in njihovi domnevni vsesplošni diskriminiranosti, kar nekateri mediji nekritično povzemajo.

23. seja skupščine ZPIZ

Ljubljana, 3. marec 2005 - Na 23. seji Skupščine Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje smo sprejeli letno poročilo o poslovanju Zavoda za leto 2004, o katerem ne bi ponovno pisal, ker sem o tem že poročal s seje UO ZPIZ.

Invalidska organizacija in njeno poslanstvo

Za bilten ob 30. letnici DI Ptuj (februar 2005) - Sam naslov je povezan s smerjo razvoja strategije invalidskega varstva, od katerega je odvisna stopnja socialne države, ki se navezuje na družbeni konsenz, kot ključni element socialnega sobivanja v evropski državi 21. stoletja.

14. seja FIHO

Ljubljana, 23. februar 2005 - Na 14. seji Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS smo obravnavali in sprejeli zaključni račun in bilanco uspeha stanja, poslušali pozitivno poročanje Nadzornega odbora o pregledu finančne dokumentacije o poslovanju fundacije v letu 2004, ter se spoznali s problemi prilivov iz naslova Loterije Slovenije.

46. seja UO ZPIZ

Ljubljana, 22. februar 2005 - Na 46. seji Upravnega odbora Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije smo obravnavali dve poglavitni točki.

Seja SIOS-a

Ljubljana, 18. februar 2005 - Ponovno sklicana seja SIOS-a je imela samo en namen: glasovanje o Pogodbi. To smo tudi opravili. Vsi so ponovili včerajšnje dejanje in uspeh je bil povsem zadovljiv.

Seja NSIOS-a

Ljubljana, 17. februar 2005 - Na seji SIOS-a smo obravnavali predlog Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. O sprejemu pogodbe smo pozitivno glasovali vsi predstavniki invalidskih organizacij, ena organizacija pa ni želela glasovati (Sonček), ena pa je manjkala (Društvo za ankilozirajoči spondilitis Slovenije).

45. seja UO ZPIZ

Ljubljana, 16. februar 2005 - Na 45. seji Upravnega odbora Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije smo obravnavali razrešitev in imenovanje članov skupščine Zavoda, predstavnikov Vlade Republike Slovenije.

Sklep o imenovanju Mirana Kranjca v Nadzorni svet Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

Ljubljana, 16. februar 2005 - Od Vlade Republike Slovenije sem prejel sklep o imenovanju v Nadzorni svet Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

Razpečuj vsebino