Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

15. seja FIHO

Ljubljana, 31. 3. 2005 - Na 15. seji FIHO smo obravnavali predlog Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam iz presežka po zaključnem računu 2004. Te organizacije prejmejo sredstva predvsem za naložbe v višini 62 milijonov SIT.

Novo dvigalo za invalide (Gorenjski glas – 29. 3. 2005)

Radovljica - Z dvigalom v poslovni stavbi na Kranjski cesti 13 so invalidom omogočili dostop do pisarn. Ko so v radovljiški občini lani pripravili analizo o položaju invalidov v občini, so kot velik problem izpostavili ovire, ki invalidom otežujejo dostop do javnih, poslovnih in drugih prostorov.

Hrvaški invalidi - simpozij v Topusku

Topusko, Hrvaška, 29. in 30. 3. 2005 - 2. simpozij hrvaških delovnih invalidov se je dotaknil žgočih vprašanj pravne zaščite delovnih invalidov v luči mednarodnih dokumentov in njihove inplementacije v hrvaški pravni prostor.

NSIOS - ponovitev stališč

Ljubljana, 24. 3. 2005 - Nacionalni svet invalidskih organizacij je na tiskovni konferenci ponovno posredoval svoja stališča ob zapletih z gladovno stavko, ki so jo za dosego svojih ciljev razglasili v YHD.

SZS - privatizacija socialnega varstva

Ljubljana, 24. 3. 2005 - Socialna zbornica Slovenije je organizirala enodnevni posvet na temo Privatizacija socialnega varstva – zabloda ali potreba.

1. seja NSIOS

Ljubljana, 22. marec 2005 - Na prvi seji Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) smo razglasili ta svet ter se odločili za pripravo ustreznih aktov, ki so za funkcioniranje NSIOS neobhodni. Sprejeli smo finančno poročilo za leto 2004, o finančnem načrtu za leto 2005 pa se bomo še pogovarjali in ga sprejeli na prihodnji seji.

Pogovor o oblikovanju socialnih podjetij

Ljubljana, 21. marec 2005 - Zjutraj sem se srečal s predstavnikom organizacije, ki povzema naša razmišljanja o oblikovanju socialnih podjetij, kar je novost v Sloveniji. Ne samo to, pripravlja se k resnim praktičnim odločitvam v projektu, kjer sama ZDIS ne more uspeti.

DI Lendava: pogovor z vodstvom

Lendava, 18. marec 2005 - Delovni pogovor z vodstvom DI Lendava naj bi prinesel nov zagon v to društvo, ki se je zaradi zdravstvenih in bioloških razlogov znašlo v kadrovskih zagatah. Pokazalo se je, da je ustrezna kadrovska politika tesno povezana s trajnostnim razvojem DI.

KOO DI celjske regije - računovodska vprašanja

Rogaška Slatina, 17. marec 2005 - Gospodična Tatjana Bečaj je v celjski KOO DI odgovorila na številna aktualna vprašanja s področja računovodske problematike, s katero se danes srečujejo vsa naša društva.

Sprememba imena revije Vzajemna

Ljubljana, 16. marec 2005 - Temeljna točka današnjega zasedanja UO ZPIZ je prav gotovo bila sprejetje sklepa o povišanju pokojnin in drugih dajatev za 2,4%, ki velja od 1. 3. 2005.

Razpečuj vsebino