Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

1. seja NSIOS

Ljubljana, 22. marec 2005 - Na prvi seji Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) smo razglasili ta svet ter se odločili za pripravo ustreznih aktov, ki so za funkcioniranje NSIOS neobhodni. Sprejeli smo finančno poročilo za leto 2004, o finančnem načrtu za leto 2005 pa se bomo še pogovarjali in ga sprejeli na prihodnji seji.

Pogovor o oblikovanju socialnih podjetij

Ljubljana, 21. marec 2005 - Zjutraj sem se srečal s predstavnikom organizacije, ki povzema naša razmišljanja o oblikovanju socialnih podjetij, kar je novost v Sloveniji. Ne samo to, pripravlja se k resnim praktičnim odločitvam v projektu, kjer sama ZDIS ne more uspeti.

DI Lendava: pogovor z vodstvom

Lendava, 18. marec 2005 - Delovni pogovor z vodstvom DI Lendava naj bi prinesel nov zagon v to društvo, ki se je zaradi zdravstvenih in bioloških razlogov znašlo v kadrovskih zagatah. Pokazalo se je, da je ustrezna kadrovska politika tesno povezana s trajnostnim razvojem DI.

KOO DI celjske regije - računovodska vprašanja

Rogaška Slatina, 17. marec 2005 - Gospodična Tatjana Bečaj je v celjski KOO DI odgovorila na številna aktualna vprašanja s področja računovodske problematike, s katero se danes srečujejo vsa naša društva.

Sprememba imena revije Vzajemna

Ljubljana, 16. marec 2005 - Temeljna točka današnjega zasedanja UO ZPIZ je prav gotovo bila sprejetje sklepa o povišanju pokojnin in drugih dajatev za 2,4%, ki velja od 1. 3. 2005.

Predstavitveno srečanje na MDDSZ

Ljubljana, 15. marec 2005 - Predstavniki invalidskih organizacij smo bili povabljeni na predstavitveno srečanje z vršilcem dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za invalide na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Dobrodelni koncert

Ljubljana, 12. marec 2005 - Dobrodelni koncert s prvopodpisanim Lions klubom Ljubljana Emona je slepim in slabovidnim prispeval dva milijona SIT. Prireditev z naslovom Otroci otrokom je našla prostor v Veliki dvorani Slovenske filharmonije. Žal ni bilo televizije in ne družbeno znanih osebnosti, ki bi s svojim vzgledom popularizirali tako obliko človekoljubnosti. Evropa, zakaj si še tako daleč?

Za bilten DI Žalec

Upoštevanje

V 33. letih delovanja v invalidski organizaciji sem se s pojmom navedenim v naslovu srečeval skorajda dnevno. Verjamem, da tudi mnogi, ki bodo prebrali sestavek. Upoštevanje je izjemno širok pojem in namiguje na marsikaj. Da ne zaidem, se bom omejil na področje članstva, invalidske organizacije in oblasti, tudi na del civilne družbe, s katero obvladujemo to tripartitnost.

Prva redna seja NS sklada

Ljubljana, 10. marec 2005 - Prva redna seja Nadzornega sveta Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov je imela konstitutivni namen.

Prva letošnja (2005) seja UO Fiesa

Ljubljana, 9. marec 2005 - Na seji UO Fiesa smo sprejeli zaključno poročilo o poslovanju za leto 2004, poročilo o opravljeni inventuri, program vzdrževalnih del za leto 2005 in nadaljnjih vlaganjih v kompleks Fiesa.

Razpečuj vsebino