Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

Prva redna seja NS sklada

Ljubljana, 10. marec 2005 - Prva redna seja Nadzornega sveta Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov je imela konstitutivni namen.

Prva letošnja (2005) seja UO Fiesa

Ljubljana, 9. marec 2005 - Na seji UO Fiesa smo sprejeli zaključno poročilo o poslovanju za leto 2004, poročilo o opravljeni inventuri, program vzdrževalnih del za leto 2005 in nadaljnjih vlaganjih v kompleks Fiesa.

Kolegij FIHO

Ljubljana, 7. marec 2005 – Na kolegiju FIHO smo obravnavali pismo YHD polno očitkov na FIHO in sklenili nanj odgovoriti podobno, kot že večkrat doslej.

Tiskovna konferenca NSIOS

Ljubljana, 4. marec 2005 - Nacionalni svet invalidskih organizacij (NSIOS) je sklical tiskovno konferenco, na kateri smo novinarjem spregovorili o volitvah v Svet Vlade RS za invalide, o ponovnih in nerealnih očitkih YHD do FIHO in njihovi domnevni vsesplošni diskriminiranosti, kar nekateri mediji nekritično povzemajo.

23. seja skupščine ZPIZ

Ljubljana, 3. marec 2005 - Na 23. seji Skupščine Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje smo sprejeli letno poročilo o poslovanju Zavoda za leto 2004, o katerem ne bi ponovno pisal, ker sem o tem že poročal s seje UO ZPIZ.

Invalidska organizacija in njeno poslanstvo

Za bilten ob 30. letnici DI Ptuj (februar 2005) - Sam naslov je povezan s smerjo razvoja strategije invalidskega varstva, od katerega je odvisna stopnja socialne države, ki se navezuje na družbeni konsenz, kot ključni element socialnega sobivanja v evropski državi 21. stoletja.

14. seja FIHO

Ljubljana, 23. februar 2005 - Na 14. seji Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS smo obravnavali in sprejeli zaključni račun in bilanco uspeha stanja, poslušali pozitivno poročanje Nadzornega odbora o pregledu finančne dokumentacije o poslovanju fundacije v letu 2004, ter se spoznali s problemi prilivov iz naslova Loterije Slovenije.

46. seja UO ZPIZ

Ljubljana, 22. februar 2005 - Na 46. seji Upravnega odbora Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije smo obravnavali dve poglavitni točki.

Seja SIOS-a

Ljubljana, 18. februar 2005 - Ponovno sklicana seja SIOS-a je imela samo en namen: glasovanje o Pogodbi. To smo tudi opravili. Vsi so ponovili včerajšnje dejanje in uspeh je bil povsem zadovljiv.

Seja NSIOS-a

Ljubljana, 17. februar 2005 - Na seji SIOS-a smo obravnavali predlog Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. O sprejemu pogodbe smo pozitivno glasovali vsi predstavniki invalidskih organizacij, ena organizacija pa ni želela glasovati (Sonček), ena pa je manjkala (Društvo za ankilozirajoči spondilitis Slovenije).

Razpečuj vsebino