Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

Socialna zbornica Slovenije - Problematika nevladnih organizacij v Sloveniji

Ljubljana, 28. oktober - Socialna zbornica Slovenije je ta dan posvetila problematiki nevladnih organizacij (NO) v naši družbi. Referenti so govorili o vplivu in pomenu NO na družbene tokove, o koristnosti povezovanja državljanov v NO zaradi bolj organiziranega pristopa do uresničevanja temeljnih človekovih pravic itd.

Sprejem evalvacijske raziskave

Ljubljana, 15. november 2004 - Svet FIHO je dokončno sprejel evalvacijsko raziskavo, ki jo je po naročilu FIHO izdelala Fakulteta za družbene vede. Evalvacijska raziskava posebnih socialnih programov invalidskih organizacij, in socialnih programov humanitarnih organizacij, ki jih je v letu 2000 sofinancirala FIHO je pokazala na smotrno in učinkovito porabo sredstev, ki so upravičila svoj namen.

Oktober 2004

Predsednikovo delo v mesecu oktobru.

Mednarodni simpozij "Invalidi med 2004 in 2005"

Portorož, 15.-16. oktober - Zveza delovnih invalidov Slovenije, Inštitut RS za rehabilitacijo in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije so organizirali mednarodni simpozij z naslovom Invalidi med 2004 in 2005.

September 2004, drugi del

Utrinki predsednikovega dela v mesecu septembru, drugi del.

PIC - Javna razprava na temo zakonske ureditve prostovoljnega dela

Ljubljana, 21. 9. 2004 - Pravno informacijski center nevladnih organizacij (PIC) nas je povabil v sodelovanju z Zavodom, Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij v okviru 3. festivala nevladnih organizacij LUPA – Nevladno okno v Evropo, na javno razpravo na temo zakonske ureditve prostovoljnega dela (v dvorani Državnega sveta).

Seja SIOS-a - September 2004

Ljubljana, 9. 9. 2004 - Na seji SIOS-a smo se odločili za profesionalizacijo in zaposlili gospoda Štefana Kušarja, ki bo opravljal delo za Svet na domačem in tujem področju. Pogovarjali smo se o razporejanju javnih sredstev FIHO za leto 2005 in podvomili v njihov dvig. V Svet Vlade RS za uresničevanje načela enakega obravnavanja smo predlagali člana (De Reya) z zastopnikom.

September 2004

Ljubljana, 7. 9. 2004 - NS FIHO je pregledal finančno in materialno poslovanje FIHO, pregledal je uresničevanje sklepov Sveta FIHO in drugih organov v letu 2004 in ni ugotovil nepravilnosti.

Razpečuj vsebino