Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

Delovni razgovor z Ingemarjem Faermom

Ljubljana, 28. 5. 2004 - Na pobudo ZDIS se je odvil delovni razgovor z Ingemarjem Faermom, generalnim sekretarjem mednarodnih odnosov Nacionalnega sveta invalidskih organizacij (v nadaljevanju NS) iz Švedske. Odgovoren je za sodelovanje na področju EU, torej za stike z NS v posameznih državah. Namen njegovega delovnega obiska je bila predstavitev glavnih značilnosti invalidskega gibanja po državah članicah EU in prikaz celovitega delovanja švedskega NS (s poudarkom na organizacijsko strukturnost in financiranje). Predstavil se je tudi v vlogi sodelavca Evropskega invalidskega foruma (EDF) in tako je SIOS pridobil pomembne informacije za svoj nadaljni razvoj.

Tiskovna konferenca SIOS, Ljubljana, 24. 5. 2004

SIOS je organiziral tiskovno konferenco na kateri je razkril javnosti včlanitev v EDF (evropski invalidski forum), ki se je zgodila prejšnji teden v Varšavi na skupščini EDF-a.

20. 5. 2004 -- Izola, Portorož

Pogovor z odgovornimi v hotelu Delfin je bil potreben zaradi posodobitve oziroma racionalizacije delitve vstopnic za bazen, ki ga uporabljajo vsi, ki jim je omogočena rehabilitacija v zaprtem prostoru izven letne sezone.

19. maj 2004 -- Loška dolina

Loška dolina, 19. 5. 2004 - Dobri odnosi vodstva MDI Cerknica-Loška dolina-Bloke so privedli do sodelovanja (vsaj enkrat letno) na kontaktni enourni oddaji kabelske lokalne TV. Javnost je tako spoznana z delovanjem Zveze na nacionalni ravni in kar je še pomembneje, DI postane vidno, programsko razpoznavnejše in medijsko promotivno ter bližje uporabnikom oziroma potencialnim koristnikom socialnih storitev. Dejavnost vredna posnemanja.

2-dnevno usposabljanje za aktivno življenje in delo za invalide

Terme Čatež, 8.-9. maj 2004 - Zveza delovnih invalidov Slovenije je organizirala 2-dnevno usposabljanje za aktivno življenje in delo za invalide v delovnem razmerju ali brezposelne invalide, ki iščejo oziroma čakajo na zaposlitev.

8. Seja sveta FIHO

Ljubljana, 18. maj 2004 - Na seji Sveta FIHO smo sprejeli poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2003. Člani Sveta smo bili zadovoljni s predstavljenim gradivom, ki verno odslikava stanje v fundaciji. Ugotovljena je bila usodna likvidnost FIHO, na začetku leta, ki se je kasneje izravnala, vendar ne v zahtevah organizacij. Teh je bilo več, sredstva pa so se realno zmanjšala.

obdobje 7. april - 3. maj 2004

Povzetek delovanja predsednika v obdobju 7. aprila do 3. maja 2004.

11. maj -- Celje - Nagovor ob 35-letnici delovanja MDI Celje

Drage članice in člani!

Imam prijetno dolžnost, da vas lahko pozdravim v imenu Zveze delovnih invalidov Slovenije in vam ob 35-letnici delovanja MDDI Celje iskreno čestitam. Upravičeno ste lahko ponosni na številne dosežke s področja prostovoljnega socialnega dela, v katerem ste prednjačili z izvedbo posebnih socialnih programov, ki so ves čas bili vaš zaščitni znak v tem velikem slovenskem gospodarskem bazenu. Danes je prava priložnost in tudi naša dolžnost, da se spomnimo vseh prostovoljcev, vseh prizadevnih društvenih aktivistov, ki so večkrat s svojo požrtvovalnostjo in skrbjo do sočloveka, presegali norme običajnega prostovoljstva.

Razpečuj vsebino