Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

Oktober 2004

Predsednikovo delo v mesecu oktobru.

Mednarodni simpozij "Invalidi med 2004 in 2005"

Portorož, 15.-16. oktober - Zveza delovnih invalidov Slovenije, Inštitut RS za rehabilitacijo in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije so organizirali mednarodni simpozij z naslovom Invalidi med 2004 in 2005.

September 2004, drugi del

Utrinki predsednikovega dela v mesecu septembru, drugi del.

PIC - Javna razprava na temo zakonske ureditve prostovoljnega dela

Ljubljana, 21. 9. 2004 - Pravno informacijski center nevladnih organizacij (PIC) nas je povabil v sodelovanju z Zavodom, Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij v okviru 3. festivala nevladnih organizacij LUPA – Nevladno okno v Evropo, na javno razpravo na temo zakonske ureditve prostovoljnega dela (v dvorani Državnega sveta).

Seja SIOS-a - September 2004

Ljubljana, 9. 9. 2004 - Na seji SIOS-a smo se odločili za profesionalizacijo in zaposlili gospoda Štefana Kušarja, ki bo opravljal delo za Svet na domačem in tujem področju. Pogovarjali smo se o razporejanju javnih sredstev FIHO za leto 2005 in podvomili v njihov dvig. V Svet Vlade RS za uresničevanje načela enakega obravnavanja smo predlagali člana (De Reya) z zastopnikom.

September 2004

Ljubljana, 7. 9. 2004 - NS FIHO je pregledal finančno in materialno poslovanje FIHO, pregledal je uresničevanje sklepov Sveta FIHO in drugih organov v letu 2004 in ni ugotovil nepravilnosti.

Avgust 2004

Moškanjci, 14. 8. 2004 - Tokratni organizator regijskega srečanja DI Podravja je bilo MDI Ptuj. Na prireditvi, kjer ni bilo nikomur dolgčas, je 600 udeležencev ob pestrem programu preživelo lep dan. V družabnem letališkem ambijentu je vodstvo MDI Ptuj svojo nalogo opravilo z najboljšo oceno.

Nagovor na srečanju Zgornjesavinjsko medobčinskega društva invalidov Mozirje

Logarska dolina, 28. 8. 2004 - Nagovor na srečanju Zgornjesavinjsko medobčinskega društva invalidov Mozirje

Razpečuj vsebino