april 2023

Seja Komisije za informiranje

Komisija za informiranje je pripravila predlog razpisa za Pedagoško akcijo v letu 2023 in vsebino Glasila ZDIS. Na seji je uvodoma sodeloval tudi Peter BRŠEK, predsednik ZDIS.

Besedilo in fotografije: ZDIS

Usposabljanje za invalide, ki prostovoljno delajo na DI, Thermana Laško 13.-14.4.2023:

V Thermani Laško je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje prvo usposabljanje za invalide, ki prostovoljno delajo na DI.

Seja Komisije za priznanja

Komisija za priznanja je v skladu s pravilnikom obravnavala predloge DI za priznanja ZDIS.

Predloge so posredovala DI, ki imajo okroglo obletnico svojega delovanja v obdobju od maja do septembra 2023.

Avtor fotografije: ZDIS

Individualni razgovori s predsednikom ZDIS

Peter BRŠEK, predsednik ZDIS je pričel z individualnimi razgovori z DI kot je obljubil v svoji kandidaturi za predsednika ZDIS. Prvo se je prijavilo DI Grosuplje, na razgovor je prišla Anica PERME, predsednica.

Avtor fotografije: ZDIS

Skupščina Zveze ŠIS - SPK

Skupščina Zveze ŠIS – SPK sta se v imenu ZDIS udeležila Ciril PODBREGAR in Janez ZELNIK, ki je bil tudi član delovnega predsedstva. Seja je potekala po predlaganem dnevnem redu, sprejeta so bila vsa poročila in plan za letošnje leto.

Fotografije: Janez Zelnik

Sestanek ZDIS - MDDSZEM

Peter BRŠEK, predsednik ZDIS je na sestanku mag. Andrejki ZNOJ, direktorici Direktorata za invalide pri MDDSZEM predstavil predloge ZDIS za spremembe pokojninske in invalidske zakonodaje ter teme, katere je ZDIS predlagala za razgovor v fokalni skupini pri predsedniku Vlade RS dr. Robertu Golobu.
Avtor
fotografije: ZDIS

Posvet NSIOS

Posvet NSIOS z naslovom »Spoznajmo se med seboj« je bil namenjen predstavitvam invalidskih organizacij. Peter Bršek, predsednik ZDIS in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS sta predstavila delovanje ZDIS in DI ter posebne socialne programe, ki jih ZDIS izvaja. V nadaljevanju so udeleženci posveta čas namenili nujno potrebni razpravi o aktualnih vsebinah, predvsem v luči sprememb zakonodaje, ki vpliva tudi na življenje invalidov in sprejeli besedilo osnutka Bohinjske deklaracije.

Zbor članov DI Dravograd

Na ZČ je bil prisoten podžupan občine Dravograd Robert Plimon; g. Abraham, predsednik KS Dravograd; Stanislav Pajtler, predsednik MDI Drava, Radlje ob Dravi; Terezija Černjak, predsednica DI Mežiške doline; Franc Žigart, podpredsednik DI Muta; Irena Šauc, podpredsednica DI SG.
Po odstopu predsednika Ervina Kodruna v lanskem letu, so za do konec mandata za predsednico izvolili Olgo Isak.

Avtor fotografij: Bojan Horvatič

Volilni zbor članov DI Črnomelj

Na volilnem zboru članov DI Črnomelj je bil prisoten tudi podžupan občine Črnomelj Jaka BIRKELBAH. Policist Damir iz PP Črnomelj je v uvodu imel predavanje o varnosti občanov. Domači pevski zbor je ob materinskem dnevu izvedel kulturni program, udeležencem so razdelili simbolična darilca. Srečko Matkovič je bil izvoljen za predsednika DI še za en mandat Po končanem ZČ je bilo druženje.

Avtor fotografij: Marija Golob

Volilni zbor članov DIO Laško

Viktor Korun je bil izvoljen za predsednika društva še za en mandat. Župan občine Laško Marko Šantej je pohvalil delo društva in dobro sodelovanje z ZDIS, predvsem v povezavi s projektom »Občina po meri invalidov«. 

Avtor fotografij: DIO Laško

Slavnostni koncert ob 75.obletnici Policijskega orkestra

ZDIS se je na povabilo organizatorja udeležila slavnostnega koncerta ob 75.obletnici Policijskega orkestra.
Pozdravni govor sta imela generalni direktor policije Senad Jušić in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Peter BRŠEK, predsednik ZDIS je z mag. Robertom FERENCEM, z do nedavnim namestnikom direktorja Policije, spregovoril o sodelovanju med Policijo in ZDIS ter DI.

Besedilo in fotografije: ZDIS