Sestanek ZDIS - MDDSZEM

Peter BRŠEK, predsednik ZDIS je na sestanku mag. Andrejki ZNOJ, direktorici Direktorata za invalide pri MDDSZEM predstavil predloge ZDIS za spremembe pokojninske in invalidske zakonodaje ter teme, katere je ZDIS predlagala za razgovor v fokalni skupini pri predsedniku Vlade RS dr. Robertu Golobu.
Avtor
fotografije: ZDIS