Volilni zbor članov DI Črnomelj

Na volilnem zboru članov DI Črnomelj je bil prisoten tudi podžupan občine Črnomelj Jaka BIRKELBAH. Policist Damir iz PP Črnomelj je v uvodu imel predavanje o varnosti občanov. Domači pevski zbor je ob materinskem dnevu izvedel kulturni program, udeležencem so razdelili simbolična darilca. Srečko Matkovič je bil izvoljen za predsednika DI še za en mandat Po končanem ZČ je bilo druženje.

Avtor fotografij: Marija Golob