Skupščina Zveze ŠIS - SPK

Skupščina Zveze ŠIS – SPK sta se v imenu ZDIS udeležila Ciril PODBREGAR in Janez ZELNIK, ki je bil tudi član delovnega predsedstva. Seja je potekala po predlaganem dnevnem redu, sprejeta so bila vsa poročila in plan za letošnje leto.

Fotografije: Janez Zelnik