Individualni razgovori s predsednikom ZDIS

Peter BRŠEK, predsednik ZDIS je pričel z individualnimi razgovori z DI kot je obljubil v svoji kandidaturi za predsednika ZDIS. Prvo se je prijavilo DI Grosuplje, na razgovor je prišla Anica PERME, predsednica.

Avtor fotografije: ZDIS