Seja Komisije za priznanja

Komisija za priznanja je v skladu s pravilnikom obravnavala predloge DI za priznanja ZDIS.

Predloge so posredovala DI, ki imajo okroglo obletnico svojega delovanja v obdobju od maja do septembra 2023.

Avtor fotografije: ZDIS