Posvet NSIOS

Posvet NSIOS z naslovom »Spoznajmo se med seboj« je bil namenjen predstavitvam invalidskih organizacij. Peter Bršek, predsednik ZDIS in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS sta predstavila delovanje ZDIS in DI ter posebne socialne programe, ki jih ZDIS izvaja. V nadaljevanju so udeleženci posveta čas namenili nujno potrebni razpravi o aktualnih vsebinah, predvsem v luči sprememb zakonodaje, ki vpliva tudi na življenje invalidov in sprejeli besedilo osnutka Bohinjske deklaracije.

Fotografije: ZDIS