Dogodki

Dogodki v okviru ZDIS

Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov, Zdravilišče Radenci

2.- 3. marec 2012 - V Zdravilišču Radenci je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje prvo Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov za prostovoljce/ke na društvih invalidov – članih ZDIS.

Usposabljanje "Okrepitev mreže aktivov delovnih invalidov" - Zreče

Zreče, 9. - 10. december 2011

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v Termah Zreče v dneh od 9. - 10.12.2011 izvedla usposabljanje ''Okrepitev mreže aktivov delovnih invalidov'' za vodje aktivov in namestnike aktivov delovnih invalidov pri DI oz. podjetjih, skupaj 38 udeležencev.

Rehabilitacijski program "November"

Terme 3000 Moravske Toplice, 23.11. - 27.11.2011

Zveza delovnih invalidov Slovenije je letos že deseto leto zaporedoma organizirala REHABLITACIJSKI PROGRAM ''NOVEMBER''. Organiziran je za tiste invalide, ki so zaposleni ali brezposelni in so iskalci zaposlitve. Skupaj 62 udeležencev iz društev invalidov iz cele Slovenije.

Program je vključeval predavanje z zdravstveno tematiko, brezplačno pravno svetovanje in predavanja iz področja invalidske in delovne zakonodaje.

Usposabljanje za aktivno življenje in delo, Zdravilišče Radenci

16.-17.9.2011 - Zveza delovnih invalidov Slovenije je v Zdravilišču Radenci v dneh od 16. – 17.9.2011 organizirala letos drugo in zadnje usposabljanje za aktivno življenje in delo, ki se ga je udeležilo skupaj 65 brezposelnih in zaposlenih delovnih invalidov.

Prvi dan so udeleženci sodelovali v delavnicah: Osebni načrt za spremembe; Komuniciranje s težavnimi ljudmi; Razvoj osebne odgovornosti in karierni razvoj; Jaz tukaj – sedaj in moje spremljanje sprememb.

MEDNARODNA IN DELEGATSKA KONFERENCA, TOPOLŠICA 18. 9. – 19. 9. 2009

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v sklopu praznovanja svoje 40. letnice delovanja v sodelovanju z mednarodno zvezo telesnih invalidov FIMITIC organizirala dne 18.9.2009 v Termah Topolšica Mednarodno konferenco z naslovom ''Primeri dobre prakse in ukrepi pri ohranjanju zaposlitve invalidov v času ekonomske krize v državah članicah FIMITIC''.

Na začetku konference so udeležence pozdravili Drago Novak, predsednik ZDIS, dr. Ivan Svetlik, minister za delo, družino in socialne zadeve in Marija Štiglic, častna predsednica FIMITIC-a.

Razpečuj vsebino