Rehabilitacijski program "November"

Terme 3000 Moravske Toplice, 23.11. - 27.11.2011

Zveza delovnih invalidov Slovenije je letos že deseto leto zaporedoma organizirala REHABLITACIJSKI PROGRAM ''NOVEMBER''. Organiziran je za tiste invalide, ki so zaposleni ali brezposelni in so iskalci zaposlitve. Skupaj 62 udeležencev iz društev invalidov iz cele Slovenije.

Program je vključeval predavanje z zdravstveno tematiko, brezplačno pravno svetovanje in predavanja iz področja invalidske in delovne zakonodaje.

Ogled galerije slik