Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov, Zdravilišče Radenci

2.- 3. marec 2012 - V Zdravilišču Radenci je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje prvo Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov za prostovoljce/ke na društvih invalidov – članih ZDIS.

Udeleženci so prvi dan dopoldne poslušali predavanje ''Aktivno staranje, medgeneracijska solidarnost in osebna odločitev invalida, da postane nosilec aktivnosti v svojem družbenem okolju'', popoldne pa so sodelovali v petih delavnicah na temo aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.

Drugi dan je sledila predstavitev novosti pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Ogled galerije slik