Julij 2004

Predsednikovi obiski po društvih v mesecu Juliju.

Seminar Kvotni sistem - praksa EU in slovenska perspektiva

Ljubljana, 6. julij 2004 - Zapis s seminarja z naslovom: Kvotni sistem – praksa EU in slovenska perspektiva, ki se je odvil že 7. 5. 2004, šele zdaj, zaradi časovnih razlogov podrobneje predstavljam prav zaradi zanimivosti, ki nam jih je povedal referent John Clark, samostojni strokovnjak za zaposlovanje invalidov in socialno vključevanje invalidov v EU.

5. seja SIOS

Ljubljana, 1. julij 2004 - Prisotni na 5. seji Sveta invalidskih organizacij Slovenije (SIOS) smo bili enotnega mnenja, da je dopolnitev Ustave RS v 14. členu z besedico invalidnost identificirala našo enakost pred zakonom (nediskriminacija), slovenski invalidi smo po lastni ustavi izenačeni z Ustavo EU (v sprejemanju), z dopolnitvijo sta zaživela 15. in 52. člen Ustave RS in končno nam dopolnitev zagotavlja družbeno identiteto.

Novi statut ZDIS

Stari statut je bil nadomeščen z novim, preberete si ga lahko s klikom na povezavo Statut ZDIS na levi strani.

Razpis nagrad za inovacije na področju usposabljanja, življenja in dela invalidov za leto 2004

Sklad za nagrajevanje inovacij na področju usposabljanja, življenja in dela invalidov za leto 2004 razpisuje 3 denarne nagrade za inovacije, ki jih bodo prijavili invalidi, strokovni delavci in drugi inovatorji. Rok prijav je 15. oktober!

Sklad je ustanovljen z namenom spodbujati inovacijsko delo in podpirati prizadevanja posameznikov ali avtorskih skupin, da bi z izumi, tehničnimi izboljšavami, prilagajali invalidom delovne pogoje, delovna orodja, bivalne razmere, predmete vsakdanje rabe, oziroma uvajali inovacije na področju varstva invalidov. Nagrajene bodo inovacije, ki bodo pomenile bistveno izboljšavo pri uresničevanju programov izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja in urejanja bivalnih in delovnih razmer invalidov.

Delavnice "Kitajska kuhinja"

V Radencih so se od 11. do 16. septembra odvijale delavnice "Kitajska kuhinja". Mentorica: Zvonka Kopina. Na sliki: udeleženci delavnice.

DI Kranjska Gora: : Poročilo o pripravi in odprtju razstave za občinski praznik

IO društva je že na osmi seji sprejel sklep, da se v počastitev občinskega praznika občine Kranjska Gora organizira v Liznjekovi hiši razstavo v spomin 120. letnice rojstva in 60. letnice tragične smrti pisatelja, pripovednika in pesnika Josipa Vandota. Nalogo je prevzela predsednica kulturne komisije pri društvu invalidov gospa Mira Smolej.

DI Kranjska Gora: Poročilo o družabnem pikniku društva v Planici

Dne 20.07.03 ob 14.00 uri smo se člani DI občine Kranjska Gora zbrali na družabnem piknik srečanju v Planici. Srečanje postaja že kar tradicija. Tudi tokrat je bila udeležba nad pričakovanji. Udeležilo se ga je 163 invalidov ali večkot polovica članov društva.

DI Kranjska Gora: Poročilo o kolesarjenju v čast občinskega praznika

V soboto sedmega avgusta smo v čast občinskega praznika organizirali akcijo, »Na kolo za zdravo telo«. Akcije se je udeležilo 19 invalidov.

DI Kranjska Gora: Kako smo se mi lotili dela za odpravo arhitektonskih ovir v naši občini

Društvo invalidov si je že v začetku ustanovitve zadalo nalogo, da bo skušalo delovati tudi na področju, kjer so invalidi najbolj prizadeti, to je pri ovirah, katere preprečujejo gibanje posameznega invalida. Da je takih ovir v zgradbah in na prometnicah po celi občini in državi prava množica in da se s tem kaže tudi kultura ostalih državljanov do hendikepiranih skupin ali posameznikov, verjetno ni potrebno poudarjati in naštevati, zadošča že pogled skozi okno stanovanja.

Razpečuj vsebino