DI Maribor: Seja UO

Maribor, 24. 12. 2004 - Zadnja letošnja seja UO DI Maribor ni bila podobna prijetnim letnim zaključkom, nasprotno, odprt je bil zelo resen problem funkcioniranja društvene pisarne, ki pa še vedno ni dokončno rešen. Gre za zavrnitev financiranja delavke iz naslova javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje, ki svojo odločitev temelji na zakonskih določilih. Prisotni predstavnik Zavoda je obljubil ponovno preučitev dvakrat dopolnjene vloge DI Maribor, prav tako pa je obljubil podporo tudi predstavnik mestne občinske uprave. Osebno upam na dober razplet, sicer bodo po zagotovilih vodstva DI bistveno zmanjšali obseg programske in društvene aktivnosti.

Informacija o Forumu delodajalcev v Veliki Britaniji

Ljubljana, 23.12.2004 - O obisku v Londonu sem na spletni strani ZDIS že objavil poročilo, ki ga pa tokrat bistveno razširjam in dopolnjujem za vse, ki v tej novi obliki zaposlovanja invalidov vidijo eno od možnih rešitev za približno 20000 invalidov v Sloveniji.

13. seja sveta FIHO

Ljubljana, 22. 12. 2004 - Na 13. seji Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij smo razporedili sredstva FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2005, sprejeli finančni načrt za delovanje FIHO v letu 2005, podaljšali pogodbo za opravljanje računovodskih in pravnih storitev, imenovali inventurno komisijo in ugotovili krivičnost obdavčevanja prejemkov fizičnim osebam, ki nudijo pomoč invalidom.

DI Ljubljana-Šiška: Prednovoletno člansko srečanje

Ljubljana, 21. 12. 2004 - Dobro izpeljana skupščina DI Ljubljana – Šiška se je prevesila v prednovoletno člansko srečanje. Društvo je izpolnilo planirane cilje, prednost so imeli posebni socialni programi, pozornost pa že posvečajo preveritvi članstva, kar bo pripomoglo k ureditvi registra članstva, ki nam ga nalaga Zakon o invalidskih organizacijah.

Seja strokovnega sveta ZDIS

Ljubljana, 20. december 2004 - Strokovni svet Zveze delovnih invalidov Slovenije je pregledal delo v letu 2004 in sprejel delovni načrt za leto 2005.

10. obletnica vojnih invalidov

Ljubljana, 17. december 2004 - Zveza društev vojnih invalidov Slovenije je praznovala 10 obletnico delovanja s slavnostno sejo skupščine organizacije. Predsednik Ivan Pivk je kot slavnostni govornik opozoril na nespoštovanje zakonodaje in izgubo pravic, za katere se boji, da bodo še ogrožene.

Študentje invalidi - Projekt Sportrio II

Ljubljana, 19. december 2004 - Društvo študentov invalidov Slovenije je sklicalo zaključno mednarodno konferenco projekta Sportrio II. v evropskem programu Mladina.

DI Trbovlje: Do kisika tudi s pomočjo društva invalidov

Rudi Janežič, predsednik enega najbolj dejavnih, pa tudi po številu članov enega najbolj »močnih« društev - Trbovlje, društva invalidov z nekaj več kot 1200 člani, je v torek predal že četrti prenosni dihalni aparat v zadnjih nekaj mesecih.

DI Kranjska Gora: Poročilo o akciji »Merjenje kostne mase«

Društvo invalidov občine Kranjska Gora je v plan aktivnost društva za leto 2005 uvrstilo tudi akcijo merjenja kostne mase, glede na prisotnost osteoporoze pri posamezniku.

Dodana vsebina

Pod dejavnostmi sta bila dodana Projekt "Civilizirano parkiranje" in Smernice za delovanje sindikatov v zvezi z zaposlenimi invalidi, pri posebnih socialnih programih na državni ravni pa merila za sofinanciranje športne dejavnosti ter tekmovalni pravilnik za športni program.

Razpečuj vsebino