DI Trbovlje: Dobrodelni koncert za nakup respiratornih aparatov za svojega člana

Društvo invalidov Trbovlje se je spet izkazalo. Skupaj s trboveljsko občino je organiziralo dobrodelni koncert za nakup respiratornih aparatov za svojega člana, ki ima zelo resne zdravstvene težave. Z izkupičkom bodo kupili prenosne kisikove aparate in s tem uporabniku omogočili socialno vključevanje ter enake možnosti, ki jih zdaj zaradi priklenjenosti na bivalne prostore ni imel.

IOS: Redno letno usklajevalno posvetovanje invalidskih organizacij

Izola, 4. - 6. november - SIOS je organiziral redno letno usklajevalno posvetovanje o številnih vprašanjih, s katerimi se vsakodnevno srečujemo invalidske organizacije.

Rehabilitacijski program ZDIS za delovne invalide

Dolenjske Toplice, 13. november - Pričel se je enotedenski rehabilitacijski program ZDIS za zaposlene delovne invalide in nezaposlene oziroma iskalce zaposlitve.

Sprejem evalvacijske raziskave

Ljubljana, 15. november 2004 - Svet FIHO je dokončno sprejel evalvacijsko raziskavo, ki jo je po naročilu FIHO izdelala Fakulteta za družbene vede. Evalvacijska raziskava posebnih socialnih programov invalidskih organizacij, in socialnih programov humanitarnih organizacij, ki jih je v letu 2000 sofinancirala FIHO je pokazala na smotrno in učinkovito porabo sredstev, ki so upravičila svoj namen.

Srečanje invalidov v Cerkvenjaku

Člani pobratenih medobčinskih invalidskih društev (MDI) iz Vrhnike, Slovenj Gradca in Gornje Radgone sodelujejo že vrsto let. Ob martinovem pa se bodo jutri srečali v gostilni pri Antonu v Cerkvenjaku.

Pluralizacija storitvenega sistema na področju socialnega varstva

Ljubljana, 28. oktober - Socialna zbornica Slovenije je organizirala posvet z naslovom: Pluralizacija storitvenega sistema na področju socialnega varstva. Številni referenti so govorili o razvoju pluralnega sistema blaginje ter o vlogi in pomenu nevladnih organizacij (NO) v njem, o strategiji pluralizacije, o potrebnih zakonskih spremembah in okvirih za učinkovito delovanje NO, o financiranju NO oziroma o sistemskem urejanju njihovega položaja, nakazane pa so bile tudi smeri razvoja invalidskih in humanitarnih organizacij.

IR RS organiziral mednarodno konferenco: Model učnega podjetja v sistemu usposabljanja odraslih

Maribor, 22. oktober - Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo je organiziral mednarodno konferenco na temo: Model učnega podjetja v sistemu usposabljanja odraslih, tudi z udeležbo avstrijskih in nemških referentov.

Oktober 2004

Predsednikovo delo v mesecu oktobru.

Mednarodni simpozij "Invalidi med 2004 in 2005"

Portorož, 15.-16. oktober - Zveza delovnih invalidov Slovenije, Inštitut RS za rehabilitacijo in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije so organizirali mednarodni simpozij z naslovom Invalidi med 2004 in 2005.

September 2004, drugi del

Utrinki predsednikovega dela v mesecu septembru, drugi del.

Razpečuj vsebino