DI Kranjska Gora: Poročilo iz izleta na Višarje

Društvo invalidov občine Kranjska gora je 20. avgusta 04 organiziralo izlet na Višarje v Italijo. Izleta so se udeležili 104 izletniki. Avtobusa sta odpeljala iz Mojstrane in na vseh avtobusnih postajah po Zgornjesavski dolini pobirala posamezne udeležence, tiste za katere pa je zmanjkalo v avtobusih sedežev pa smo odpeljali z dvema osebnima voziloma. Nikogar, ki je izrazil željo za izlet nismo pustili doma.

DI Muta - vsakoletni literarni večer

Na vsakoletnem literarnem večeru prikažemo našemu zvestemu občinstvu delo in ustvarjalnosti, ki so plod krožkov članov društva invalidov in društva upokojencev Muta. Prireditev je vsako pomlad v prostorih osnovne šole na Muti, kjer se istočasno predstavijo:
- literarni krožek »Utrip Zgornje Drave«
- ročnodelski krožek »Trobentice«
- ženski pevski zbor »Klasje«
in ansambel Diaton – harmonikarji na diatoničnih harmonikah v katerem so tudi člani DI Muta.

Še nekaj slik

16. junij 2004 -- Novo mesto

Z vodstvom MDI Novo mesto smo se pogovarjali predvsem o finančnem poslovanju DI, ki mu je potrebno posvečati vso pozornost. Posledice neupoštevanja zahtevanih norm so lahko zelo hude, tako za društvo kot za posamezne odgovorne osebe (denarne kazni). V novomeškem društvu imajo dobro zastavljeno finančno poslovanje, s katerim je mogoče slediti denarni tok, kar je temeljno vprašanje revizorjev. Povedali pa so in to je nesporno res, da se je število zahtevanih dokumentov (računi, itd.) bistveno povečalo. To pa je seveda za tiste, ki upravljajo s finančno dokumentacijo, bistveno obremenjujoče.

Pismo predsedniku SIOS-a, g. Borisu Šuštaršiču

Dopolnitev 14. člena Ustave RS z besedo invalidnost.

14. junij 2004 -- Ljubljana - 10. seja sveta FIHO

Člani Sveta FIHO so na 10. seji obravnavali odzivno poročilo na revizijsko poročilo o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja FIHO. Pojasnjeni so bili popravljalni ukrepi, ki izhajajo iz sprememb in dopolnitev Pravil in Pravilnika FIHO ter protokola o izvajanju nadzorov (vse v skladu obeh zakonov o invalidskih in humanitarnih organizacijah).

15. junij 2004 -- Ljubljana - Obisk predstavnikov DI Trebnje

Zvezo so obiskali predstavniki DI Trebnje. Vesel sem takega obiska, ki skozi delovni razgovor pripelje do obojestranskih pozitivnih odločitev. Veliko težav imajo zaradi predrage najemnine za društveni prostor, zaradi česar bomo obiskali trebanjsko županjo. Govorili smo še o programskih dokumentih in težavah pri iskanju odgovornih nosilcev funkcij v društvu.

12. junij 2004 -- Škocjanske jame

Društvo invalidov Ilirska Bistrica je zgledno organiziralo 21. srečanje invalidov notranjske regije s pestrim kulturnim programom, ogledi jame in parka ter seveda odličnim druženjem. Vsakdo se je tudi razveselil drobne pozornosti za katero so poskrbele bistriške prostovoljke, ki jim ni bilo žal truda in časa za ohranitev spomina na prijetno preživeti dan.

Razpečuj vsebino