Sklep o imenovanju Mirana Kranjca v Nadzorni svet Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

Ljubljana, 16. februar 2005 - Od Vlade Republike Slovenije sem prejel sklep o imenovanju v Nadzorni svet Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

DI Ilirska Bistrica: Občni zbor

Ilirska Bistrica, 12. februar 2005 - Že dolgo nisem bil na kakšnem zboru, ki bi potekal točno po načelih, za katere smo se dogovorili na usposabljanju. Od sprejema dnevnega reda pa do točke razno je zasedanje potekalo tako, kot je potrebno. Veseli me, da so v DI Ilirska Bistrica programsko izredno poudarili posebne socialne programe (tako v vsebinskem in finančnem smislu). Prav je, da so najbolj prizadevnim prostovoljcem podelili pisna priznanja.

Delovni sestanek s predstavniki ANMIL

Gorica, 10. februar 2005 - Na delovnem sestanku s predstavniki ANMIL (Združenje delovnih invalidov iz Gorice - Italija) smo se pogovarjali o vzpostavitvi sistema delavskih zavarovalnic v Sloveniji. Tak sistem v Italiji že imajo in dobro funkcionira. O projektu bom več napisal v podrobnejši informaciji. Od naših so se sestanka, poleg organizatorja in pobudnika Valterja Adamiča udeležili še predstavniki Razvojne agencije severne Primorske, občine Nova Gorica in Sindikata azbestoznih bolnikov Slovenije.

Eksponiranje Zveze

Ljubljana, 9. februar 2005 - Eksponiranje Zveze se kaže tudi skozi sodelovanje v dveh razvojnih partnerstvih programa Equal (o katerem sem že poročal). Za dva programa sta po sklepu UO ZDIS zadolžena Zdenka Ornik in Lojzek Cifer. Današnji sestanek je bil namenjen formiranju izhodišč v vsebinskem in tehničnem smislu izvedbe.

Pritožba Aktiva delovnih invalidov PV in občni zbor DI Izola

Ljubljana, Izola, 4. februar 2005 - Zjutraj smo s predstavniki Aktiva delovnih invalidov Premogovnika Velenje in pravnico oblikovali ustavno pritožbo zaradi plačevanja dohodnine od nadomestila za opravljanje dela na drugem delovnem mestu. Spor z državo se vleče že deset let in kaže, da ni druge instance kot Ustavno sodišče.

Delavnice razvojnega partnestva

Maribor, 2. februar 2005 - S predsednico MDI Ptuj in članico UO ZDIS Zdenko Ornik sva se udeležila srečanja partnerjev razvojnega partnerstva (RP) – inovativni pristopi za nove možnosti. ZDIS bo sodelovala v treh od sedmih delavnic (socialna izključenost, enake možnosti in prevladujoče politike) v projektu Equal, ki naše sodelovanje tudi financira.

Problematika invalidskega podjetja REHA

Ptuj, Radenci, 1. februar 2005 - Na sedežu invalidskega podjetja REHA na Ptuju so me informirali o problematiki poslovanja, ki postaja kritično zaradi zmanjšanega obsega dela. Pravijo, da je dela na področju proizvodnje, prodaje in vzdrževanja ortopedskih pripomočkov dovolj, le da je neenakomerno porazdeljeno med aktualnimi producenti v slovenskem prostoru.

Predlog za imenovanje predstavnikov v Svet vlade RS

Ljubljana, 31. januar 2005 - V povezavi s pozivom ministra za delo se je sestalo 13 reprezentativnih invalidskih organizacij in s tajnim glasovanjem izoblikovalo predlog za imenovanje pet predstavnikov invalidskih organizacij v Svet Vlade RS za invalide (Šušteršič, Krajnc, Pungartnik, Petrič, Kastelic).

Invalid - športnik leta 2004

Zagorje ob Savi, 27. januar 2005 - V imenitni organizaciji DI Trbovlje je slovenska prireditev Invalid – športnik leta 2004 v Zagorju ob Savi, odlično uspela. Tudi to je eden od promotivnih dosežkov prezentacije v slovenskem prostoru, ne samo DI, ampak tudi ZDIS. Čestitamo!

42. seja UO ZPIZ

Ljubljana, 21. januar - Na 42. seji UO ZPIZ smo govorili o zavrnitvi Vlade RS za imenovanje Janeza Prijatelja za generalnega direktorja Zavoda. Zavrnili smo očitke vlade, ki se nam niso zdeli zadosten razlog za zavrnitev imenovanja. Ne glede na naša stališča pa smo se zavzeli, zaradi normalnega poslovanja Zavoda, za ponovni razpis.

Razpečuj vsebino