Nagovor na srečanju Zgornjesavinjsko medobčinskega društva invalidov Mozirje

Logarska dolina, 28. 8. 2004 - Nagovor na srečanju Zgornjesavinjsko medobčinskega društva invalidov Mozirje

Ni dveh invalidskih organizacij (2)

Ne bi želel, da bi kdorkoli to nesmiselno dopisovanje dveh invalidskih organizacij preko časopisnega medija razumel kot prerekanje, kot bi to kdo utegnil razumeti v sestavku Ni nikakršnih dveh organizacij delovnih invalidov. Če ni dveh organizacij delovnih invalidov, potem sploh ne vem, zakaj si je g. Strašek izbral ravno Zvezo delovnih invalidov Slovenije kot sogovornika. Menim pa, da sem vseeno dolžan podati nekaj pojasnil na njegove dileme.

20. planinski dan invalidov, DI Slovenj Gradec

Kope, 31. julij 2004 - Vodilni iz DI Slovenj gradec so spet z odliko opravili veliko delo. Že 20. so imenitno organizirali planinski dan invalidov, kjer se nas je zbralo skoraj 4000 udeležencev, med katerimi je bilo kar nekaj koroških županov in poslanec DZ. Slovenjegraškemu društvu gre čestitati za organizacijski mega podvig, ki mu ga na slovenski invalidski sceni ni para.

Pobude skupnosti Equal (PSE) v Sloveniji

Ljubljana, 16. julij 2004 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) je organiziralo konferenco ob uradnem začetku izvajanja Pobude skupnosti Equal (PSE) v Sloveniji.

Julij 2004

Predsednikovi obiski po društvih v mesecu Juliju.

Seminar Kvotni sistem - praksa EU in slovenska perspektiva

Ljubljana, 6. julij 2004 - Zapis s seminarja z naslovom: Kvotni sistem – praksa EU in slovenska perspektiva, ki se je odvil že 7. 5. 2004, šele zdaj, zaradi časovnih razlogov podrobneje predstavljam prav zaradi zanimivosti, ki nam jih je povedal referent John Clark, samostojni strokovnjak za zaposlovanje invalidov in socialno vključevanje invalidov v EU.

5. seja SIOS

Ljubljana, 1. julij 2004 - Prisotni na 5. seji Sveta invalidskih organizacij Slovenije (SIOS) smo bili enotnega mnenja, da je dopolnitev Ustave RS v 14. členu z besedico invalidnost identificirala našo enakost pred zakonom (nediskriminacija), slovenski invalidi smo po lastni ustavi izenačeni z Ustavo EU (v sprejemanju), z dopolnitvijo sta zaživela 15. in 52. člen Ustave RS in končno nam dopolnitev zagotavlja družbeno identiteto.

Novi statut ZDIS

Stari statut je bil nadomeščen z novim, preberete si ga lahko s klikom na povezavo Statut ZDIS na levi strani.

Razpis nagrad za inovacije na področju usposabljanja, življenja in dela invalidov za leto 2004

Sklad za nagrajevanje inovacij na področju usposabljanja, življenja in dela invalidov za leto 2004 razpisuje 3 denarne nagrade za inovacije, ki jih bodo prijavili invalidi, strokovni delavci in drugi inovatorji. Rok prijav je 15. oktober!

Sklad je ustanovljen z namenom spodbujati inovacijsko delo in podpirati prizadevanja posameznikov ali avtorskih skupin, da bi z izumi, tehničnimi izboljšavami, prilagajali invalidom delovne pogoje, delovna orodja, bivalne razmere, predmete vsakdanje rabe, oziroma uvajali inovacije na področju varstva invalidov. Nagrajene bodo inovacije, ki bodo pomenile bistveno izboljšavo pri uresničevanju programov izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja in urejanja bivalnih in delovnih razmer invalidov.

Delavnice "Kitajska kuhinja"

V Radencih so se od 11. do 16. septembra odvijale delavnice "Kitajska kuhinja". Mentorica: Zvonka Kopina. Na sliki: udeleženci delavnice.

Razpečuj vsebino