Seja strokovnega sveta ZDIS

Ljubljana, 20. december 2004 - Strokovni svet Zveze delovnih invalidov Slovenije je pregledal delo v letu 2004 in sprejel delovni načrt za leto 2005.

10. obletnica vojnih invalidov

Ljubljana, 17. december 2004 - Zveza društev vojnih invalidov Slovenije je praznovala 10 obletnico delovanja s slavnostno sejo skupščine organizacije. Predsednik Ivan Pivk je kot slavnostni govornik opozoril na nespoštovanje zakonodaje in izgubo pravic, za katere se boji, da bodo še ogrožene.

Študentje invalidi - Projekt Sportrio II

Ljubljana, 19. december 2004 - Društvo študentov invalidov Slovenije je sklicalo zaključno mednarodno konferenco projekta Sportrio II. v evropskem programu Mladina.

DI Trbovlje: Do kisika tudi s pomočjo društva invalidov

Rudi Janežič, predsednik enega najbolj dejavnih, pa tudi po številu članov enega najbolj »močnih« društev - Trbovlje, društva invalidov z nekaj več kot 1200 člani, je v torek predal že četrti prenosni dihalni aparat v zadnjih nekaj mesecih.

DI Kranjska Gora: Poročilo o akciji »Merjenje kostne mase«

Društvo invalidov občine Kranjska Gora je v plan aktivnost društva za leto 2005 uvrstilo tudi akcijo merjenja kostne mase, glede na prisotnost osteoporoze pri posamezniku.

Dodana vsebina

Pod dejavnostmi sta bila dodana Projekt "Civilizirano parkiranje" in Smernice za delovanje sindikatov v zvezi z zaposlenimi invalidi, pri posebnih socialnih programih na državni ravni pa merila za sofinanciranje športne dejavnosti ter tekmovalni pravilnik za športni program.

Srečno 2005!

Zdaj staro leto tiho se poslavlja,
in novo leto zopet je v gosteh,
veselje, zdravje, srečo,
uspehov polno naj podarja
v naslednjih tristopetinšestdesetih dneh.

*Srečno 2005!*

*Zveza delovnih invalidov Slovenije*

Forumi spet aktivni

Zaradi varnostne luknje v forumih so bili začasno izklopljeni. Luknja je sedaj zakrpana, forumi pa spet tu.

Veselo objavljanje!

Zadnja seja UO ZPIZ v letu 2004

Ljubljana, 16. 12. 2004 - Najprej seja UO ZPIZ nato skupščina ZPIZ s skoraj istimi točkami dnevnega reda. Obravnavali smo gibanje plač in pokojnin ter drugih dajatev v obdobju januar – oktober 2004. Po izračunu je med doseženimi stopnjami rasti plač in pokojnin v tem obdobju nastala pozitivna razlika, ki omogoča povišanje pokojnin s 1. decembrom za 0,4%, kar pomeni 260 milijonov na mesečni ravni in nekaj več kot 3 milijarde na letni ravni.

Razpečuj vsebino