UO in skupščina ZPIZ, sestanek o konferenci Nacionalni informativni dnevi 2005

Ljubljana, Stari trg, 10. 5. 2005 - Na predlog UO je skupščina ZPIZ sprejela sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko in višino dodatka za rekreacijo.

1. seja delovne skupine NSIOS

Ljubljana, 9. 5. 2005 - Na 1. seji se je sestala delovna skupina za obravnavo predloga besedila za delovno verzijo statuta Nacionalnega sveta invalidskih organizacij. Dela še zdaleč ni končala, saj je obdelala 12 členov statuta od skupno 47.

DI Koper: 20-letnica delovanja

Koper, 7. 5. 2005 - DI Koper je svečano obeležilo 20-letnico delovanja. Kako je povezano in prepoznavno društvo v lokalni skupnosti kaže predvsem pokroviteljstvo nad dogodkom, ki ga je sprejel župan občine Koper. Ta je društvu podelil v znak priznanja tudi plaketo občine. Dobro organiziran dan se je končal s prijetnim druženjem.

Miran Krajnc gost novomeškega radia

Novo mesto, 4. 5. 2005 - Kot gost oddaje je predsednik na novomeškem radiu govoril o aktualnih dogodkih na področju invalidskega varstva, ki zadevajo našo organizacijo in odgovarjal na vprašanja gledalcev.

Subvencije plač invalidom - V katerih primerih bo po novem invalid upravičen do subvencije plače?

Najpomembnejša vzpodbuda za zaposlovanje invalidov je subvencija plače invalidu zaradi doseganja nižjih delovnih rezultatov v primerjavi z drugimi delavci, ki jo uveljavlja invalid pri Skladu za vzpodbujanje zaposlovanju invalidov. Invalid bo upravičen do subvencije plače, če bo zaposlen na zaščitenem delovnem mestu, saj se je na takem delovnem mestu lahko zaposlil le na podlagi odločbe, ki jo je izdal Zavod RS za zaposlovanje, ker je bilo ugotovljeno, da dosega le 30 – 70 % delovnih rezultatov delavca – neinvalida.

DI Kranjska Gora: Poročilo o proslavi v čast G.R.Maistru in šestdeset letnici zmage nad fašizmom

Kranjska Gora, 26.04.2005 - Proslava je v celoti zelo lepo uspela. Dvorana gasilskega doma v Kranjski gori je bila polna obiskovalcev. Zakaj proslava v čast R. Maistra? Če to pogledaš od daleč res nima skoraj nobene veze z našimi kraji. Ko pa začneš njegove tukajšnje borce poimenovati z domačimi imeni, imeni iz naše doline, pa to popolnoma spremeni pogled.

Revija pevskih zborov ZDIS 2005

Zveza delovnih invalidov Slovenije in društvo invalidov Muta Vas vabita na
VII. revijo pevskih zborov društev invalidov ZDIS. Revija bo 16. maja 2005 ob 15.00 uri v telovadnici Osnovne šole Muta, Šolska ulica 6 na Zgornji Muti.

Prisrčno vabljeni!

MDSZ in IO - sestanek

Ljubljana, 21. 4. 2005 - Ministrstvo za delo oziroma podpisani v.d. generalnega direktorja Direktorata za invalide je povabil reprezentativne invalidske organizacije na sestanek na katerem smo obravnavali naslednje teme: ustanovitev Sveta Vlade RS za invalide, predloge za spremembo predpisov s področja zaposlovanja invalidov, javnih naročil, financiranja invalidskih organizacij in kot prvo točko novelo Zakona o vojnih invalidih.

49. seja UO ZPIZ

Ljubljana, 21. 4. 2005 - Na 49. seji UO ZPIZ smo sprejeli osnutek Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij in drugih organov Zavoda, spremembe seznama obvezne medicinske dokumentacije ter sklep o povračilu potnih stroškov. Pravilnik je bil sprejet s popravki in dopolnitvami in bo kot tak primeren za sprejem na skupščini Zavoda.

Podpis razvojnega partnerstva med PCMG in ZDIS

Ljubljana, 20. 4. 2005 - Zjutraj je bil v Smeltu svečani podpis razvojnega partnerstva med PCMG in ZDIS (program Equal, o katerem sem že pisal).

Razpečuj vsebino