Trnbovlje

Občina po meri invalidov: Občina Trbovlje

UTEMELJITEV:

Projektni svet Zveze delovnih invalidov Slovenije za projekt ''Občina po meri invalidov'' je na svoji seji dne 12.4.2005 obravnaval predlog Društva invalidov Trbovlje, da se uvrsti Občina Trbovlje med kandidatke za pridobitev častnega priznanja ZDIS – listine ''Občina po meri invalidov''.

Razpečuj vsebino