Razstava likovnikov – slikarjev DI Ljubljana Center

Ljubljana, 29.06.2005 – Del članov likovnikov – slikarjev DI Ljubljana – Center je organiziral razstavo svojih del v Hotelu Slon. Prijeten dogodek, ki poudarja ustvarjalnost naših članov je ponovni dokaz naše družbene vključenosti, ki izziva posebno pozornost širše javnosti. Zato gre pobudniku takih prireditev, predsedniku DI, Antonu Kastelicu, vso priznanje.

Seja kolegija FIHO

Ljubljana, 28.06.2005 – Na seji kolegija FIHO smo se pogovorili o vsebinah, ki bodo obravnavane na 18. Seji Sveta 01.07.2005. Intenc Vlade o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije ne podpiramo in obžalujemo, da se o FIHO ne govori nič dobrega. Zahtevali bomo pogovor s premierom in šli v referendum, če nam bodo kratene pravice.

35. Obletnica MDI Žalec

24.06.2005 – Skoraj 1.000 se nas je zbralo ob 35. Jubileju MDI Žalec. Grandiozno obeležitev je zaključilo razvitje 6. praporjev, ki jih je razvilo 5 županov in 1 podžupan. Društvo se lahko pohvali z bogato preteklostjo in dobrimi obeti za prihodnost na področju prostovoljnega socialnega dela.

Seja Odbora DZ RS za delo, družino, socialne zadeve in invalide

Ljubljana, 23.06.2005 - Predstavniki NSIOS smo bili vabljeni na sejo Odbora DZ RS za delo, družino, socialne zadeve in invalide v zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

UO Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Ljubljana, 22.06.2005 – na seji UO Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, smo se seznanili s predlogi sprememb in dopolnitev Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Pri tem gre v veliki meri za uresničitev koalicijskega sporazuma.

Seja Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

Glede na rokovnik za razpis prostega delovnega mesta za direktorja Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, je nadzorni svet Sklada na 1. izredni seji odpiral prijave na razpis za direktorja. V predpisanem roku je prispelo 9 vlog, od katerih pa sta le 2 odgovarjali razpisnim pogojem. Ostale so bile pomanjkljive, zato jih nismo upoštevali. Kaj podobnega še nisem doživel. Kandidata za direktorja se bosta skladu predstavila 24.06.2005 na 4. redni seji.

Komisija FIHO

20.06.2005 - Sestala se je Komisija za invalidske organizacije pri FIHO in razdelila del sredstev iz naslova dividend (90 mio) za programe osebne asistence (45 %), za delovanje, programe in naložbe. Komisija si je posebej prizadevala za transparentno distribucijo (kriteriji) v skladu s plani invalidskih organizacij, ki razumljivo, presegajo finančne zmožnosti FIHO.

Regijsko srečanje DI Obalno Kraške regije

18. 06.2005 – DI Postojna je bilo organizator regijskega srečanja članov društev invalidov Obalno kraške regije. V turističnem naselju, v izjemno lepem naravnem okolju je zanimiv in na trenutke poučen program prišel še posebej do izraza. Glede na to, da so se prireditelji posebej potrudili je bilo samoumevno, da je srečanje zadovoljilo prav vse udeležence.

Obisk odposlanke EDF, ga. Rike Detmers

17.06.2005 – Dan se je začel s sprejemom gospe Detmers na Direktoratu za invalide in nadaljeval z razgovorom s članom predsedstva Skupnosti slovenskih občin. Nato smo se odpeljali v Velenje, kjer smo se srečali z županom, nato pa razgovore zaključili z vodstvom MDI Šaleške doline. Tu so bili prisotni še drugi predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo na tem območju.

Revija pevskih zborov ZDIS 2005 - poročilo

Dne 16. maja 2005 je Zveza delovnih invalidov Slovenije v sodelovanju z Društvom invalidov Muta v telovadnici OŠ Muta na Muti organizirala že sedmo revijo pevskih zborov društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije.

Razpečuj vsebino