Podelitev listine Občina po meri invalidov

Velenje, 1. december 2004 - Že drugo leto zapored je Zveza delovnih invalidov Slovenije podelila Listino Občina po meri invalidov. Tokrat je to visoko priznanje za upoštevanje zahtevnih kriterijev prejela Mestna občina Velenje. Projekt je torej zaživel in svojo unikatnost že kaže v praksi, ko je invalid v lokalni skupnosti že upoštevan kot celovita osebnost, ki svojo samopodobo uresničuje v mestnih in občinskih politikah, vključno z izobraževanjem, zaposlovanjem, bivanjem, prevozi, zdravstvom in socialnim varstvom.

Zadnja seja Sveta vlade RS za invalide

Ljubljana, 30. november 2004 - Svet Vlade RS za invalide se je sestal na zadnji seji, saj se mu mandat izteka. Sprejeli so poročilo o delu Sveta, razrešili sekretarko Sveta in imenovali novo, oblikovali pa smo (bil sem v skupini) poslanico ob Evropskem dnevu invalidov.

10. dnevi Socialne zbornice Slovenije

Portorož, 17.–19. 11. 2004 - S priključitvijo Slovenije EU so jubilejni 10. dnevi Socialne zbornice Slovenije (SZS) poseben izziv vsem akterjem na področju socialnega varstva iz javnega, nevladnega in zasebnega sektorja, da skupaj z državnimi organi in lokalnimi skupnostmi preverimo uresničevanje razvojnih opredelitev kot jih je začrtal Nacionalni program socialnega varstva do 2005. Obravnavani so bili socialnovarstveni programi, ki se odzivajo na reševanje socialnih vprašanj, problemov revščine in socialne izključenosti, staranja prebivalstva, invalidskega varstva ter posameznih strok v vsakodnevni praksi z uporabniki.

Dogovor o podelitvi listine Občina po meri invalidov

Velenje, 23. 11. 2004 - Z vodstvom MDI Šaleške doline in moderatorjem smo se dogovorili za izvedbo in potek dogodka slavnostne podelitve Listine Občina po meri invalidov, ki bo v Velenju 1. 12. 2004.

38. seja Upravnega odbora Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (UO ZPIZ)

Ljubljana, 16. 11. 2004 - Na 38. seji Upravnega odbora Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (UO ZPIZ) smo obravnavali gibanje plač in pokojnin v obdobju januar – september 2004 in analizirali raven pokojnin in drugih dajatev v istem obdobju.

Socialna zbornica Slovenije - Problematika nevladnih organizacij v Sloveniji

Ljubljana, 28. oktober - Socialna zbornica Slovenije je ta dan posvetila problematiki nevladnih organizacij (NO) v naši družbi. Referenti so govorili o vplivu in pomenu NO na družbene tokove, o koristnosti povezovanja državljanov v NO zaradi bolj organiziranega pristopa do uresničevanja temeljnih človekovih pravic itd.

DI Trbovlje: Dobrodelni koncert za nakup respiratornih aparatov za svojega člana

Društvo invalidov Trbovlje se je spet izkazalo. Skupaj s trboveljsko občino je organiziralo dobrodelni koncert za nakup respiratornih aparatov za svojega člana, ki ima zelo resne zdravstvene težave. Z izkupičkom bodo kupili prenosne kisikove aparate in s tem uporabniku omogočili socialno vključevanje ter enake možnosti, ki jih zdaj zaradi priklenjenosti na bivalne prostore ni imel.

IOS: Redno letno usklajevalno posvetovanje invalidskih organizacij

Izola, 4. - 6. november - SIOS je organiziral redno letno usklajevalno posvetovanje o številnih vprašanjih, s katerimi se vsakodnevno srečujemo invalidske organizacije.

Rehabilitacijski program ZDIS za delovne invalide

Dolenjske Toplice, 13. november - Pričel se je enotedenski rehabilitacijski program ZDIS za zaposlene delovne invalide in nezaposlene oziroma iskalce zaposlitve.

Sprejem evalvacijske raziskave

Ljubljana, 15. november 2004 - Svet FIHO je dokončno sprejel evalvacijsko raziskavo, ki jo je po naročilu FIHO izdelala Fakulteta za družbene vede. Evalvacijska raziskava posebnih socialnih programov invalidskih organizacij, in socialnih programov humanitarnih organizacij, ki jih je v letu 2000 sofinancirala FIHO je pokazala na smotrno in učinkovito porabo sredstev, ki so upravičila svoj namen.

Razpečuj vsebino