Srečanje invalidov v Cerkvenjaku

Člani pobratenih medobčinskih invalidskih društev (MDI) iz Vrhnike, Slovenj Gradca in Gornje Radgone sodelujejo že vrsto let. Ob martinovem pa se bodo jutri srečali v gostilni pri Antonu v Cerkvenjaku.

Pluralizacija storitvenega sistema na področju socialnega varstva

Ljubljana, 28. oktober - Socialna zbornica Slovenije je organizirala posvet z naslovom: Pluralizacija storitvenega sistema na področju socialnega varstva. Številni referenti so govorili o razvoju pluralnega sistema blaginje ter o vlogi in pomenu nevladnih organizacij (NO) v njem, o strategiji pluralizacije, o potrebnih zakonskih spremembah in okvirih za učinkovito delovanje NO, o financiranju NO oziroma o sistemskem urejanju njihovega položaja, nakazane pa so bile tudi smeri razvoja invalidskih in humanitarnih organizacij.

IR RS organiziral mednarodno konferenco: Model učnega podjetja v sistemu usposabljanja odraslih

Maribor, 22. oktober - Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo je organiziral mednarodno konferenco na temo: Model učnega podjetja v sistemu usposabljanja odraslih, tudi z udeležbo avstrijskih in nemških referentov.

Oktober 2004

Predsednikovo delo v mesecu oktobru.

Mednarodni simpozij "Invalidi med 2004 in 2005"

Portorož, 15.-16. oktober - Zveza delovnih invalidov Slovenije, Inštitut RS za rehabilitacijo in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije so organizirali mednarodni simpozij z naslovom Invalidi med 2004 in 2005.

September 2004, drugi del

Utrinki predsednikovega dela v mesecu septembru, drugi del.

PIC - Javna razprava na temo zakonske ureditve prostovoljnega dela

Ljubljana, 21. 9. 2004 - Pravno informacijski center nevladnih organizacij (PIC) nas je povabil v sodelovanju z Zavodom, Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij v okviru 3. festivala nevladnih organizacij LUPA – Nevladno okno v Evropo, na javno razpravo na temo zakonske ureditve prostovoljnega dela (v dvorani Državnega sveta).

Seja SIOS-a - September 2004

Ljubljana, 9. 9. 2004 - Na seji SIOS-a smo se odločili za profesionalizacijo in zaposlili gospoda Štefana Kušarja, ki bo opravljal delo za Svet na domačem in tujem področju. Pogovarjali smo se o razporejanju javnih sredstev FIHO za leto 2005 in podvomili v njihov dvig. V Svet Vlade RS za uresničevanje načela enakega obravnavanja smo predlagali člana (De Reya) z zastopnikom.

Razpečuj vsebino