Madridska Deklaracija

"NEDISKRIMINACIJA IN POZITIVNI UKREPI PRINAŠAJO SOCIALNO VKLJUČENOST"

Več kot 400 udeležencev European Congress on Disability, zbranih v Madridu, toplo pozdravlja razglasitev leta 2003 za Evropsko leto invalidov. To je dogodek, ki mora povečati osveščenost javnosti o pravicah več kot 50 milijonov invalidnih Evropejcev.

V tej Deklaraciji so udeleženci zapisali vizijo, ki bo morala biti temeljna podlaga za delovanje med Evropskim letom na ravni Evropske unije in na nacionalni, regionalni ter lokalni ravni.

Preberite si deklaracijo (word dokument, 80kB)

DI Domžale - otvoritev novih prostorov

V letu invalidov 2003 je Medobčinsko društvo invalidov Domžale pridobilo nove prostore na Ljubljanski c. 106 v skupni izmeri 127 m2 površine. Pri otvoritvi, ki je bila 27.09.2003 so bili navzoči številni gostje (iz ZDIS - predsednik Miran Krajnc, sekretarka Tanja Hočevar; podžupan Občine Domžale - Vinko Juhart; župan občine Trzin - Anton Peršak, zastopniki Gorenjske regije iz Kamnika, iz pobratenega društva invalidov Izola, prijatelji iz Kopra, Vrhnike, Tržiča, vodstvo hotela Delfin Izola - direktor Branko Simonovič).

Slovesnost ob odprtju novih prostorov, ki so dostopni tudi vozičkarjem, so začeli domžalski godbeniki, nadaljevale pa so Ljudske pevke Kulturnega društva Domžale pod vodstvom Mare Vilar.

Kodeks o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu

Inštitut RS za rehabilitacijo in Zveza delovnih invalidov sta v Ljubljani novembra 2002 izdala kodeks o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu.

Preberete si ga lahko tukaj (PDF, 200kB)

Malaška deklaracija o invalidih

Na povabilo španske vlade je 7. in 8. maja v Malagi potekala Druga evropska konferenca ministrov, pristojnih za politike enakovrednega vključevanja invalidov, ki ji je predsedoval g. Eduardo ZAPLANA, minister za zaposlovanje in socialne zadeve Španije.

Za podpredsednika sta bila na konferenci izvoljena dr. Luis PAIS ANTUNES, državni sekretar za delo Portugalske (7. maja), in dr. Vlado DlMOVSKl, minister za delo, družino in socialne zadeve Slovenije (8. maja).
Vodilna tema konference je bila "ZA BOLJ KVALITETNO ŽIVLJENJE INVALIDOV. IZBOLJŠANJE USKLAJENE POLITIKE ZA IN Z ENAKOVREDNO UDELEŽBO INVALIDOV"

Status invalidske organizacije

Veseli nasmeški po mukotrpnem šestmesečnem delu dne 3.7.2003 - Vloga za pridobitev statusa invalidske organizacije.

Klikni sliko za povečavo.

Otvoritev prostorov Društva invalidov Kočevje

DI Kočevje je imelo slavnostno otvoritev novih prostorov.

Na sliki iz leve proti desni so:
Kovač Jožica - predsednica DI Kočevje, Krajnc Miran - predsednik ZDIS, Tanja Hočevar - sekretarka ZDIS, Mestnik Marija - tajnica DI Kočevje in podžupan Občine Kočevje Prebilič Vlado.

Za povečavo klikni na sliko.

Srečanje invalidov KOO Dolenjska - Bela krajina

V mesecu avgustu, točneje 26.08.2003 je Društvo invalidov iz Metlike organiziralo srečanje Društev invalidov Dolenjske in Bele krajine. Srečanje pripravlja vsako leto eno izmed sedmih društev, ki tvorijo koordinacijo Dolenjske in Bele krajine.

V koordinaciji so društva iz Grosupljega, Trebnjega, Ribnice, Kočevja, Novega mesta, Črnomlja in letošnji gostitelj Društvo iz Metlike.

Zlati znak Zveze delovnih invalidov Slovenije

Na podlagi Pravilnika Zveze delovnih invalidov Slovenije o podeljevanju priznanj sta v letu 2002 med drugimi

ZLATI ZNAK Zveze delovnih invalidov Slovenije

prejela:

ANDREJ FABJAN, župan občine Črnomelj

in

FRANC KONCILJA, bivši župan občine Novo mesto

Zlati znak Zveze prejme posameznik za dolgoletno uspešno delo na področju uresničevanja pravic invalidov, kvalitete življenja invalidov ter vključevanju invalidov v življenje in delo.

DI Kranjska Gora: Izlet na Dolenjsko

Izlet smo opravili v torek sedmega oktobra. Izlet je bil kulturne narave z ogledom razstave naivne umetnosti v Trebnjem in ogled nekaj cerkva in objektov naše kulturne dediščine.

Potovanje smo pričeli kot je bilo predvideno ob 7.00 h zjutraj v Ratečah, avtobus je ustavljal na vseh rednih avtobusnih postajališčih po občini.

Projekt: Civilizirano parkiranje

Zveza delovnih invalidov Slovenije je na ravni Odbora za pripravo in izvedbo Evropskega leta invalidov 2003 v programu soudeležena s številnimi aktivnostmi. Med te spada tudi projekt CIVILIZIRANO PARKIRANJE, ki ima namen preprečevati nepravilno parkiranje osebnih vozil na mestih določenih za invalide.

Akcija sovpada z evropskim tednom mobilnosti (16. - 22. 09.2003), z obvezno horizontalno temo tega tedna, imenovano "Dostopnost".
Osrednja tema za 2003 Dostopnost je način, s katerim želi Evropski teden mobilnosti priznati, počastiti in se zavzemati za načela Evropskega leta invalidov 2003.

Kako resno so v Evropi vzeli Evropski teden mobilnosti govori podatek za lani, da se je vanj vključilo 320 mest v 21. državah. Za letos se pričakuje še večja udeležba, ki potrjuje umestnost odločitve uvedbe take oblike ozaveščanja javnosti o problemih invalidov.

Razpečuj vsebino