Srečanje v Logarski dolini

Logarska dolina, 27. avgust 2005 – Veliko srečanje članstva ZDIS iz številnih DI (blizu 2.000), odlično opravljeno delo prizadevnega organizatorja Zgornjesavinjskega društva invalidov Mozirje, program za vsakega nekaj, vplivni gosti in enkratno razpoloženje, so temeljne značilnosti tradicionalnega druženja , na katerega se po besedah predsednika DI Antona Gračnerja, vedno temeljito pripravijo. Čestitam !

Sestanek delovne skupine NSIOS

Ljubljana, 24. avgust 2005 – Delovna skupina je pripravila predlog statuta NSIOS. Dokument je dobro pripravljen za dokončno oblikovanje Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, ki že šteje 20 članic.

Podpis dogovora o smernicah za ravnanje z invalidnostjo na delovnem mestu

Ljubljana, 31. avgust 2005 - Gospodarska zbornica Slovenije in ZDIS sta 30.8.2005 podpisala DOGOVOR O SMERNICAH ZA RAVNANJE Z INVALIDNOSTJO NA DELOVNEM MESTU - Gospodarska zbornica Slovenije in Zveza delovnih invalidov Slovenije sta z namenom, da vzpodbudita ustrezno razumevanje in ukrepanje delodajalcev pri ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu sklenili Dogovor o smernicah za ravnanje z invalidnostjo na delovnem mestu. Smernice sta podpisala predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Jožko Čuk in predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Miran Krajnc. Smernice so v skladu s Kodeksom ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu Mednarodne organizacije dela.

Osnutek strategije "Dostopna Slovenija"

''Direktorat za invalide Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je skupaj z delovno skupino pripravil osnutek strategije Dostopna Slovenija. Ministrstvo poziva vse zainteresirane organizacije in posameznike, da na elektronski naslov dana [dot] batic [at] gov [dot] si do 4. septembra 2005 sporočijo morebitne pripombe in predloge, ki nam bodo v pomoč pri pripravi končnega besedila strategije, ki je objavljena na njihovi spletni strani.

Kolegij predsednika FIHO

Ljubljana, 23. avgust 2005 - Kolegij predsednika FIHO se je sestal z namenom vsebinske opredelitve seje Sveta FIHO, ki bo konec septembra. Na Svetu bomo obravnavali navodila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij, finančni načrt FIHO in sprejeli sklep o razpisu sredstev za leto 2006.

Tiskovna konferenca

Ljubljana, 19. avgust 2005 - Na temelju pobude invalidskih organizacij, združenih v Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), da vložimo referendumsko pobudo za predhodni zakonodajni referendum proti spremembam Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, je bila organizirana tiskovna konferenca. Na njej smo javne medije seznanili z razlogi za našo odločitev, saj se ne strinjamo z grobim posegom oblasti v naš del civilne družbe, ko se nam odvzema pravica do sodelovanja (sestava Sveta FIHO, neupoštevanje predlogov za predstavnike v svetu s strani reprezentativnih invalidskih organizacij, neupoštevanje predloga sveta za direktorja FIHO – predlagani ni dobil podpore v Državnem zboru itd.).

Sestanek delovne skupine

Ljubljana, 18. avgust 2005 - Sestala se je delovna skupina (predstavniki invalidskih organizacij), ki je oblikovala predlog navodil za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij. Osebno se zelo dobro spomnim dveletnih razprav o kriterijih in merilih za dodeljevanje sredstev FIHO društvom naše Zveze. Tako kot smo v naši organizaciji, bomo tudi v FIHO morali doseči kompromis med neprimerljivostjo posameznih invalidskih Zveze in se dogovoriti za nekaj vsesplošnih standardov (podobno kot v ZDIS).

Kontaktna oddaja radia Triglav

Ljubljana, 16. avgust 2005 - Bil sem gost na enourni kontaktni oddaji radia Triglav na Jesenicah. Beseda je tekla o Zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije in referendumski pobudi NSIOS.

Seja Sveta Vlade RS za invalide

Ljubljana, 4. avgust 2005 - Na 1. seji Sveta Vlade RS za invalide smo opravili konstituiranje sveta, to je potrditev mandatov, izvolili predsednika (dr. Ivan Vivod), podpredsednika (Boris Šušteršič) in sprejeli Poslovnik o delu sveta.

Seja Projektnega sveta

Ljubljana, 4. avgust 2005 - Na seji Projektnega sveta za zaposlovanje invalidov smo govorili o osnutku postavitve mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije (rehabilitacijski timi, število storitev in standardov, koncesije izvajalcev, strokovni nadzor in evalvacija itd.). Znani so temeljni kazalniki za oblikovanje mreže, prav tako pa tudi temeljna načela za razvoj mreže. EU je sprejela Uredbo o državnih pomočeh na področju zaposlovanja, kjer bi naj na predlog Slovenije za invalide ne bilo omejitev in bi bile te za invalide izvzete iz Uredbe.

Razpečuj vsebino