Delavnice "Kitajska kuhinja"

V Radencih so se od 11. do 16. septembra odvijale delavnice "Kitajska kuhinja". Mentorica: Zvonka Kopina. Na sliki: udeleženci delavnice.

DI Kranjska Gora: : Poročilo o pripravi in odprtju razstave za občinski praznik

IO društva je že na osmi seji sprejel sklep, da se v počastitev občinskega praznika občine Kranjska Gora organizira v Liznjekovi hiši razstavo v spomin 120. letnice rojstva in 60. letnice tragične smrti pisatelja, pripovednika in pesnika Josipa Vandota. Nalogo je prevzela predsednica kulturne komisije pri društvu invalidov gospa Mira Smolej.

DI Kranjska Gora: Poročilo o družabnem pikniku društva v Planici

Dne 20.07.03 ob 14.00 uri smo se člani DI občine Kranjska Gora zbrali na družabnem piknik srečanju v Planici. Srečanje postaja že kar tradicija. Tudi tokrat je bila udeležba nad pričakovanji. Udeležilo se ga je 163 invalidov ali večkot polovica članov društva.

DI Kranjska Gora: Poročilo o kolesarjenju v čast občinskega praznika

V soboto sedmega avgusta smo v čast občinskega praznika organizirali akcijo, »Na kolo za zdravo telo«. Akcije se je udeležilo 19 invalidov.

DI Kranjska Gora: Kako smo se mi lotili dela za odpravo arhitektonskih ovir v naši občini

Društvo invalidov si je že v začetku ustanovitve zadalo nalogo, da bo skušalo delovati tudi na področju, kjer so invalidi najbolj prizadeti, to je pri ovirah, katere preprečujejo gibanje posameznega invalida. Da je takih ovir v zgradbah in na prometnicah po celi občini in državi prava množica in da se s tem kaže tudi kultura ostalih državljanov do hendikepiranih skupin ali posameznikov, verjetno ni potrebno poudarjati in naštevati, zadošča že pogled skozi okno stanovanja.

DI Kranjska Gora: Poročilo iz izleta na Višarje

Društvo invalidov občine Kranjska gora je 20. avgusta 04 organiziralo izlet na Višarje v Italijo. Izleta so se udeležili 104 izletniki. Avtobusa sta odpeljala iz Mojstrane in na vseh avtobusnih postajah po Zgornjesavski dolini pobirala posamezne udeležence, tiste za katere pa je zmanjkalo v avtobusih sedežev pa smo odpeljali z dvema osebnima voziloma. Nikogar, ki je izrazil željo za izlet nismo pustili doma.

DI Muta - vsakoletni literarni večer

Na vsakoletnem literarnem večeru prikažemo našemu zvestemu občinstvu delo in ustvarjalnosti, ki so plod krožkov članov društva invalidov in društva upokojencev Muta. Prireditev je vsako pomlad v prostorih osnovne šole na Muti, kjer se istočasno predstavijo:
- literarni krožek »Utrip Zgornje Drave«
- ročnodelski krožek »Trobentice«
- ženski pevski zbor »Klasje«
in ansambel Diaton – harmonikarji na diatoničnih harmonikah v katerem so tudi člani DI Muta.

Še nekaj slik

16. junij 2004 -- Novo mesto

Z vodstvom MDI Novo mesto smo se pogovarjali predvsem o finančnem poslovanju DI, ki mu je potrebno posvečati vso pozornost. Posledice neupoštevanja zahtevanih norm so lahko zelo hude, tako za društvo kot za posamezne odgovorne osebe (denarne kazni). V novomeškem društvu imajo dobro zastavljeno finančno poslovanje, s katerim je mogoče slediti denarni tok, kar je temeljno vprašanje revizorjev. Povedali pa so in to je nesporno res, da se je število zahtevanih dokumentov (računi, itd.) bistveno povečalo. To pa je seveda za tiste, ki upravljajo s finančno dokumentacijo, bistveno obremenjujoče.

Razpečuj vsebino