Pismo predsedniku SIOS-a, g. Borisu Šuštaršiču

Dopolnitev 14. člena Ustave RS z besedo invalidnost.

14. junij 2004 -- Ljubljana - 10. seja sveta FIHO

Člani Sveta FIHO so na 10. seji obravnavali odzivno poročilo na revizijsko poročilo o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja FIHO. Pojasnjeni so bili popravljalni ukrepi, ki izhajajo iz sprememb in dopolnitev Pravil in Pravilnika FIHO ter protokola o izvajanju nadzorov (vse v skladu obeh zakonov o invalidskih in humanitarnih organizacijah).

15. junij 2004 -- Ljubljana - Obisk predstavnikov DI Trebnje

Zvezo so obiskali predstavniki DI Trebnje. Vesel sem takega obiska, ki skozi delovni razgovor pripelje do obojestranskih pozitivnih odločitev. Veliko težav imajo zaradi predrage najemnine za društveni prostor, zaradi česar bomo obiskali trebanjsko županjo. Govorili smo še o programskih dokumentih in težavah pri iskanju odgovornih nosilcev funkcij v društvu.

12. junij 2004 -- Škocjanske jame

Društvo invalidov Ilirska Bistrica je zgledno organiziralo 21. srečanje invalidov notranjske regije s pestrim kulturnim programom, ogledi jame in parka ter seveda odličnim druženjem. Vsakdo se je tudi razveselil drobne pozornosti za katero so poskrbele bistriške prostovoljke, ki jim ni bilo žal truda in časa za ohranitev spomina na prijetno preživeti dan.

2. junij 2004 -- Ljubljana

Minister za delo, družino in socialne zadeve je držal besedo in ni razpustil Odbora za pripravo in izvedbo Evropskega leta invalidov 2003, temveč ga je kot pomemben institut za razvoj invalidske misli hranil za obravnavo aktualnih tem s področja invalidskega varstva.

Pojasnilo/odmev na članek ''Odslej dve organizaciji delovnih invalidov''

Člani Upravnega odbora Zveze delovnih invalidov Slovenije so na zasedanju odbora 10.06.2004 sklenili opozoriti na netočnosti v časopisnem članku (Dnevnik, 01.06.2004) in s tem dati pojasnilo širši javnosti, da gre za nerazumevanje oziroma nepoznavanje razmer na področju aktivnosti Zveze delovnih invalidov Slovenije (kratica: ZDIS).

Pevska revija, Šentjur pri Celju, 31. maj 2004

Šentjur pri Celju, 31. 5. 2004 - Zveza delovnih invalidov Slovenije in Medobčinsko društvo invalidov Šentjur sta organizirala VI. revijo pevskih zborov društev ZDIS. Šentjurski invalidi so se izkazali pri organizaciji revije, tako v programskem delu, kot v delu, ki je bil namenjen druženju. Pokazali so se kot odlični gostitelji, kar je bilo mogoče opaziti na bogato obloženih mizah z doma pripravljenimi dobrotami. Z rezultatom svojega truda so lahko zadovoljni, saj večmesečne aktivnosti z učinkovitim in uspeŠnim zaključkom ni bilo mogoče spregledati.

Razpečuj vsebino