Sprememba imena revije Vzajemna

Ljubljana, 16. marec 2005 - Temeljna točka današnjega zasedanja UO ZPIZ je prav gotovo bila sprejetje sklepa o povišanju pokojnin in drugih dajatev za 2,4%, ki velja od 1. 3. 2005.

Predstavitveno srečanje na MDDSZ

Ljubljana, 15. marec 2005 - Predstavniki invalidskih organizacij smo bili povabljeni na predstavitveno srečanje z vršilcem dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za invalide na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Dobrodelni koncert

Ljubljana, 12. marec 2005 - Dobrodelni koncert s prvopodpisanim Lions klubom Ljubljana Emona je slepim in slabovidnim prispeval dva milijona SIT. Prireditev z naslovom Otroci otrokom je našla prostor v Veliki dvorani Slovenske filharmonije. Žal ni bilo televizije in ne družbeno znanih osebnosti, ki bi s svojim vzgledom popularizirali tako obliko človekoljubnosti. Evropa, zakaj si še tako daleč?

Preporod DI Nova Gorica

Nova Gorica, 13. marec 2005 - Preporod in razvojni napredek DI Nova Gorica, po novem Medobčinsko društvo invalidov Goriške (občine Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba, Miren, Kostanjevica, Brda, Kanal ob Soči) je očiten.

DI Kranjska Gora: Poročilo z občnega zbora DI z dne 08.03.05

Na osnovi 22. člena Statuta DI občine Kranjska gora in sklepa druge seje IO ter poverjenikov z dne 03.02.05., smo v torek 08. marca 2005 ob 17. uri v telovadnici osnovne šole v Kranjski Gori izvedli sedmi občni zbor Društva invalidov občine Kranjska Gora.

DI Kranjska Gora: Poročilo o akciji »Druženje na snegu«

Dne 19. januarja 2005 ob 10h dopoldan smo se člani invalidi (21) zbrali ob žičnici v Gozd Martuljku, ter si vzeli čas za druženje na snegu. Večina si je za svojo zabavo izbrala sanke, nekateri so kombinirali prvi del tek na smučeh in drugi del sankanje, tretja skupina pa se je le sprehajala.

Za bilten DI Žalec

Upoštevanje

V 33. letih delovanja v invalidski organizaciji sem se s pojmom navedenim v naslovu srečeval skorajda dnevno. Verjamem, da tudi mnogi, ki bodo prebrali sestavek. Upoštevanje je izjemno širok pojem in namiguje na marsikaj. Da ne zaidem, se bom omejil na področje članstva, invalidske organizacije in oblasti, tudi na del civilne družbe, s katero obvladujemo to tripartitnost.

DI Muta: Priprave na pevsko revijo ZDIS

Muta, 8. marec 2005 - Delovni obisk v DI Muta je pokazal, da so organizatorji Pevske revije ZDIS, ki bo 26. 5. 2005, vzeli nalogo zares. Pričele so se prve priprave in prizadevnost vodstva DI je jamstvo, da bo vsakoletni osrednji kulturni dogodek naše Zveze izpolnil svoje poslanstvo.

Prva redna seja NS sklada

Ljubljana, 10. marec 2005 - Prva redna seja Nadzornega sveta Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov je imela konstitutivni namen.

Prva letošnja (2005) seja UO Fiesa

Ljubljana, 9. marec 2005 - Na seji UO Fiesa smo sprejeli zaključno poročilo o poslovanju za leto 2004, poročilo o opravljeni inventuri, program vzdrževalnih del za leto 2005 in nadaljnjih vlaganjih v kompleks Fiesa.

Razpečuj vsebino