april 2024

Seja KOO Dolenjska in Bela krajina

V Metliki so se sestala DI iz  KOO Dolenjska in Bela krajina. Seji je predsedoval vodja KOO Marjan Kerč, potrdili so zapisnik 5.seje; seznanili so se z delom organov ZDIS; Peter Bršek, predsednik ZDIS in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS sta predstavila aktualne aktivnosti ZDIS; določili so datum srečanja invalidov KOO.
 

Fotografije: ZDIS

55 let MDI Kranj

Obeležitev MDI Kranj ob 55.letnici delovanja je bila obogatena z zanimivim kulturnim programom v katerem je nastopal tudi podokničar, podelitvijo priznanj članom, pred začetkom prireditve pa se je vsak udeleženec pomeril v metu pikada. Na ogled je bila razstava izdelkov članov. Prisotna je bila tudi članica, ki ima 100 let, voščilo ji je izrekel kar podokničar Franc Pestotnik. Janez Zelnik, predsednik MDI Kranj je orisal delovanje društva.

Sestanek na MDDSZEM

Peter Bršek, predsednik ZDIS in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS sta se udeležila sestanka na MDDSZEM na temo »Ohranjanja statusa invalidske organizacije oz. organizacije v javnem interesu na področju invalidskega varstva« – to sta 2 različna statusa in glede odločb v javnih evidencah. 

Nadzor nad izpolnjevanjem meril za status invalidskih organizacij v skladu z Zakonom o invalidskih organizacijah izvaja MDDSZEM na 5 let.

Nadzor v MDI Goriške

Na nadzoru so bili prisotni: Erik Pintar, predsednik; Ana Kleč, podpredsednica; mag. Valter Adamič, član NO; Tamara Pulec, javna dela; Polona Tušar, računovodstvo.
Po pogovoru s predstavniki društva o izvedenih posebnih socialnih programih v lanskem letu in pregledu dokumentacije, ki je bila na razpolago, bo nadzorna skupina pripravila poročilo za upravni odbor ZDIS.

Fotografija: ZDIS

Nadzor v MDI Novo mesto

Na nadzoru so bili prisotni: Tine Filip, predsednik; Dragica Brodarič, predsednica NO; Anita Majer, tajnica.

Nadzorna skupina se je seznanila z delovanjem društva in težavami pri izvedbi programov ter vodenju dokumentacije; pregledala dokumentacijo, ki je bila na razpolago; predlagala novoizvoljenemu predsedniku, da se udeleži usposabljanja, ki ga ZDIS organizira za nove predsednike DI.

Fotografije: ZDIS

Nadzor v DI Metlika

Na nadzoru so bili prisotni: Marjan Kerč, predsednik; Zlata Štrucelj, predsednica NO; Erika Pirkovič, tajnica.