Novice iz društev

Novice in obvestila, dogodki iz društev

Laško, Rimske Toplice

01. 08. 2006 - Pri obeh DI se srečujejo s težavami pri iskanju predsednikov. V Laškem je z novo tajniško močjo dobro poskrbljeno za poslovanje, v Rimskih Toplicah pa se kljub ustrezni vsebinski naravnanosti srečujejo z visoko starostno strukturo članstva, saj sam kraj gospodarsko stagnira, zato je različnih razvojnih potencialov objektivno manj. V obeh DI je dobro zastavljeno prostovoljno socialno delo, ki temelji na zavzetosti in vztrajnosti vodstev.

Kope

30.07.2006 - Na grandiozno organiziranem 22. Dnevu planincev invalidov je sodelovalo 26 DI naše Zveze in z nekaj tisoč člani ZDIS in gosti. Ta veliki shod našega članstva je nekaj edinstvenega ne samo zaradi ogromne množice temveč tudi zaradi eminentnih gostov (MDDSZ, župani, poslanci), odlične organizacije (šotori, zdravnik, prehrana) in medijske promotivnosti, ki je v novem času pomemben element razvoja.

Novo Mesto, Grosuplje

27.07.2006 - V dobro delujočem MDI Novo mesto se odločajo za večje poslovne prostore, v grosupeljskem DI pa iščejo kadrovsko zamenjavo za dolgoletno predsednico, ki je žal preminila. Za obe društvi pa je značilna dobro vodena administracija.

Lendava, Slovenska Bistrica

26.07.2006 - Obiski po društvih kažejo, da so tovrstni stiki med ožjim vodstvom krovne organizacije in vodstvi DI zaželjeni, koristni, a žal premalo pogosti. Gre za povsem neformalna srečanja in za sproščene pogovore, v katerih se vsi nekaj naučimo. Meni osebno je najbolj všeč partnerski odnos, ki načelu demokratičnosti daje še poseben poudarek.

ZPIZ, DI Pivka

25.07.2006 - Dopoldan razgovor z generalnim direktorjem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Tema: delavske zavarovalnice in razreševanje problematike poškodb pri delu pri slovenskih in italijanskih državljanih, delovnih migrantih.

Popoldan obisk v DI Pivka. Pogovor o delu in težavah. Društvo je konsolidirano, vendar brez aktiva zaposlenih delovnih invalidov, čeprav se potrebe kažejo. Programe uresničujejo v zadovoljstvo članstva.

Pohod v dolino Tamarja

Devetnajstega junija se je pol stotnije članov Društva invalidov občine Kranjska Gora odpravilo na pohod v dolino Tamarja. Za ne poznavalce Julijskih Alp je to dolina, ki se vije od najbolj znane in zahodne Gorenjske vasi Rateč, mimo znanih skakalnic v Planici in vse do vznožja mogočnega Jalovca. Dolina poteka tudi vzporedno s sedaj navidezno mejo med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo. Zakaj navidezno mejno črto, zato, ker sta sedaj obe državi članici Evropske skupnosti in trdi režim varovanja državnih meja ni več potreben, če sploh je  kdaj bil razlog za to ?

DI Tržič, DI Škofja Loka

20.07.2006 - Veseli me, da je kljub odgovornim nalogam, prostovoljsko vodstvo v DI pripravljeno na nove izzive in vedno bolj restriktivno zakonodajo na področju izvajanja nalog. Želijo si poenostavitve postopkov, manj administriranja, na kar pa žal krovna organizacija nima vpliva.

MDI Žalec, ODI Dravinjske doline

19.07.2006 - V času, ki je manj obremenjujoč na nacionalni ravni je priložnost za obiske v društvih, v katerih vodstva spregovorijo o pereči problematiki in sprejmejo pobude, ki izhajajo iz naše profiliranosti. Dobro delujoči društvi se ustrezno umeščata v socialni prostor, za katerega je pomemben pristni stik članstva.

DI Zagorje, DI Litija

13.07.2006 - Osebni stiki z vodstvi društev so izjemen prispevek h krepitvi odnosov, utrjevanju programskih usmeritev, torej vsebinskega razvoja invalidske organizacije, za kar sta nedvomno odgovorna predsednik in sekretarka Zveze. Društvi delujeta dobro in se uresničujeta v specifikah.

Obisk MDI Idrija - Cerkno

12.07.2006 - MDI Idrija – Cerkno je primer dobro delujočega društva, ki se programsko vpenja v dve lokalni skupnosti in ima zelo dobre povezave s Centrom za socialno delo. Dobili so nove ustrezne prostore, ki jih pravkar urejajo. Imajo veliko načrtov z realno osnovo uresničitve.

Razpečuj vsebino