Novice iz društev

Novice in obvestila, dogodki iz društev

Otvoritev poslovnih prostorov MDI Idrija

15.09.2006 - Otvoritev poslovnih prostorov MDI Idrija – Cerkno je bil prijeten in lep dogodek, predvsem pa zelo pomemben za društvo, ki ve kaj hoče. O njihovi prepoznavnosti priča obisk številnih gostov ( MDDSZ, poslanec, DZ, župan, CSD, lokalni veljaki, druga društva ), ki jim ni bilo žal ne časa ne truda prisostvovati slovesnosti otvoritve. Predsednik MDI Marjan Dobravec je napovedal nove vsebine, vključno z oblikovanjem aktiva delovnih invalidov. Želim obilo uspeha prostovoljcem na Idrijskem.

DI Piran

11.09.2006 - DI Piran je organiziralo srečanje, ki je bilo posvečeno obletnici povezovanja DI na temelju Listine o pobratenju. Vprašanja in razprave so bile vezane na problematiko izvajanja programov in delovanja društev (prostovoljstvo, kadri, organiziranost, projekti, kvotni sistem, financiranje itd.).

Novi prostori DI Krško

08.09.2006 - Ogledal sem si nove poslovne prostore DI Krško, ki zdaj omogočajo veliko več vsebinskega dela, vnašajo pa tudi več elana v programsko poglobljenost. S kakšnimi posebnimi težavami se ne srečujejo in njihovo poslanstvo je skladno z interesi članstva.

Obisk MDI Celje

07.09.2006 - Delovni obisk v MDI Celje ponovno dokazuje umestnost osebnih stikov med krovno in lokalno organizacijo. Informacijsko aktualen in vsebinsko bogat razgovor z vodstvom DI je razrešil nekaj težav, ki jih v nobenem društvu ne manjka, vsem pa je bilo v zadovoljstvo, da so postavljena vprašanja dobila pravi odgovor (članstvo, evidence, finance, socialna vprašanja, kadri, organiziranost itd.).

Obiskali smo Aktiv delovnih invalidov Premogovnika Velenje

30.08.2006 - Obiskali smo Aktiv delovnih invalidov Premogovnika Velenje in si pogledali invalidsko podjetje  HTZ VELENJE I.P. d.o.o. (skoraj 1.000 zaposlenih). Vso priznanje za odlično organiziran obisk si zaslužijo v aktivu, ki ga vodi Drago Novak in direktor invalidskega podjetja HTZ. Gostji gdč. Suter je res bila nudena vsa pozornost in prava učna ura, kako se obravnava invalide.

Srečanje invalidov v Tržiču

Tokratno že tradicionalno srečanje invalidov-članov Društva invalidov  Tržič je bilo v soboto, 19. avgusta, v dvorani tržiških olimpijcev.

Udeležilo se ga je preko 200 naših invalidov, prišli pa so tudi invalidi iz Nove Gorice, s katerimi smo pobrateni že vrsto let, invalidi-predstavniki invalidskega društva iz Kamnika, Domžal, Žirov, Škofje Loke in Jesenic. Prisotni so bili še predstavniki tržiškega Kluba bolnikov po možganski kapi in predstavniki tržiškega Društva upokojencev. S svojo prisotnostjo pa je srečanje popestril naš župan in poslanec v državnem zboru gospod Pavel Rupar.

iz angleškega Foruma delodajalcev

27.08.2006 -
Z gostjo iz angleškega Foruma delodajalcev (FD) Rhiannon Suter, sem se srečal na delovni večerji. V razgovoru ji je bil predstavljen program 4 dnevnega obiska (ponedeljek – četrtek), kot menedžerka pa je posredovala nekaj praktičnih izkušenj v smislu implementacije FD v Sloveniji. Kot zanimivost povem, da je FD deloval tudi v Nemčiji, vendar s podporo države. Toda, ko se je ta podpora po 2. letih umaknila je FD pričel pešati. Ta primer kaže, da je potrebno uporabiti avtentični model, ki bo vezan na neposredne interese sodelujočih, pomoč države pa naj bo posredna (politična volja, morebitne olajšave za člane FD itd.).

Logarska dolina

26.08.2006 - Ponovno se je pod Okrešljem v Logarski dolini zbralo skoraj 2.000 udeležencev na tradicionalnem srečanju invalidov Celjske regije. Zgornjesavinjsko medobčinsko društvo invalidov je pod vodstvom predsednika Toneta Gračnerja  vzorno organiziralo tovariško srečanje, ki se ga je udeležilo večje število DI in gostov.

Kog

19.08.2006 - Odvilo se je tradicionalno srečanje članstva DI Ormož na Kogu, ki ima še poseben pomen. Namreč, pred leti je bila na Kogu odprta invalidska pot, edinstven, doslej še neuresničeni projekt. V novem konceptu Turističnega tedna na Kogu, bo invalidska pot dobila svežejšo obliko.

Ravne na Koroškem, Dravograd

02.08.2006 - Ena od tem v Ravnah na Koroškem so bile priprave na programsko volilno skupščino MDI Mežiške doline, v DI Dravograd pa se zaenkrat s kakšnimi posebnimi problemi ne srečujejo. Razgovori v obeh koroških društvih so utrdili moje vedenje o njihovi pravilni naravnanosti.

Razpečuj vsebino