Novice iz društev

Novice in obvestila, dogodki iz društev

MDI Šaleške doline - interni nadzor

Novo vodstvo je pazljivo prisluhnilo napotkom nadzorne skupine, da bodo nadaljevali poslanstvo invalidske organizacije.

DI Slovenj Gradec - interni nadzor

V društvu SG imajo vrsto pravilnikov za izvajanje aktivnosti, za kar je poskrbela predsednica Stanislava Tamše; poročila, sezname, račune in obrazložitve pa je pripravila tajnica Mojca Pečolar.

DI Sevnica – interni nadzor

Pri internem nadzoru nad porabo sredstev FIHO v letu 2016 se nam je pridružila tudi vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospa Mojca Sešlar.

DI Krško - interni nadzor

Tajnica društva Anica Unetič je na nadzoru pokazala "ameriški žurnal" - kar pa že sodi v arhiv zgodovine.

DI Trbovlje – interni nadzor

Za nadzor ZDIS smo se dobro pripravili: najprej smo natančno prebrali zapisnik o nadzoru in nato sestavili mapo z vsemi potrebnimi dokumenti (zapisniki, pravilniki, izpisi iz računovodstva, računi, seznami uporabnikov, seznami izvajalcev).

MDI Ljutomer - interni nadzor

Nestrpno smo pričakovali interni nadzor ZDIS, da skupaj ugotovimo, če smo
upoštevali navodila iz nadzora pred tremi leti.

MDI Lendava - interni nadzor

Letos smo kot nova ekipa prevzeli vodenje društva in je bil interni nadzor ZDIS dobrodošel, da smo se pogovorili o delovanju društva.

MDI Ormož - interni nadzor

Vsak nadzor prinese nekaj stresa in skrbi kako bo. Dokumentacijo smo pripravili na podlagi zapisnika o nadzoru. Ob natančnem pregledu dokumentov smo se tudi veliko pogovarjali o delovanju društva in Zveze.

DI Majšperk in Kidričevo - interni nadzor

ZDIS je pričela z letošnjimi internimi nadzori v DI in naše društvo je bilo prvo. Ker smo pred leti že "preživeli" nadzor FIHO, smo vedeli kaj nas čaka. Že vnaprej smo pripravili vso dokumentacijo, zato je delo potekalo nemoteno in hitro. S strani nadzorne skupine smo pridobili dodatne informacije in nasvete za delovanje društva.

Razpečuj vsebino