maj 2024

KOO Gorenjska

Gostitelj seje KOO Gorenjska je bilo DI Tržič. Obravnavali so tekoče zadeve tako pri DI kot aktualne teme delovanja ZDIS. Peter Bršek, predsednik ZDIS in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS sta predstavila aktualnosti in odgovarjala na vprašanja prisotnih.

Foto: ZDIS

Sestanek na NSIOS

Na NSIOS je bil organiziran sestanek glede uskladitve predlogov tem za fokalno skupino pri predsedniku Vlade RS, ki jih je predlagala ZDIS. S strani ZDIS so se sestanka udeležili Peter Bršek, predsednik ZDIS, Sanja Jablanović, pravnica in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS.

S strani NSIOS so bili prisotni: mag. Mateja Toman, predsednica NSIOS; mag. Mojca Vaupotič, generalna sekretarka NSIOS in Matej Verbajs, pravnik.  

Usposabljanje novih predsednikov DI

ZDIS je izvedla usposabljanje za novo izvoljene predsednike DI. Peter Bršek, predsednik ZDIS in delavke strokovne službe ZDIS so udeležencem predstavili ZDIS, posebne socialne programe na državni in lokalni ravni ter pomembne datume za delovanje DI.

Fotografije: ZDIS

MDDI Radovljica – floristično izobraževanje

Več kot le šopki: Floristično izobraževanje z dr. Sabina Šegula v Medobčinskem društvu delovnih invalidov Radovljica

V senci hladnega aprilskega dneva, 23. aprila 2024, je v Čebelarskem centru v Lescah potekalo prav posebno srečanje. Člani društva so se pod mentorstvom dr. Sabine Šegula zbrali, da bi skupaj raziskovali in se izobraževali o umetnosti floristike.

26. REVIJA PEVSKIH ZBOROV DRUŠTEV INVALIDOV ZVEZE DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE

Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) bo izvedla 26. revijo pevskih zborov društev invalidov ZDIS in sicer v soboto, 11. maja 2024 ob 11. uri, v Avditoriju Portorož, Senčna pot 8 a, Portorož, v organizaciji Društva invalidov občine Piran.

Prilagamo program revije in povezavo na spletno stran Avditorija Portorož https://www.avditorij.si/si/program/glasba/1337- .