MDDI Radovljica – floristično izobraževanje

Več kot le šopki: Floristično izobraževanje z dr. Sabina Šegula v Medobčinskem društvu delovnih invalidov Radovljica

V senci hladnega aprilskega dneva, 23. aprila 2024, je v Čebelarskem centru v Lescah potekalo prav posebno srečanje. Člani društva so se pod mentorstvom dr. Sabine Šegula zbrali, da bi skupaj raziskovali in se izobraževali o umetnosti floristike.

Delavnica je bila izjemno orodje za izražanje kreativnosti in je združevala izobraževanje in druženje, dva ključna aspekta v življenju vsake osebe, še posebej pa v življenju invalida. Učenje novih veščin, kot je oblikovanje šopkov, prinaša občutek dosežka in samostojnosti, hkrati pa krepi finomotorične sposobnosti in estetsko dojemanje, kar je še posebej koristno za ljudi s telesnimi omejitvami.

Delavnica je bile zasnovane tako, da udeležence ni samo poučevala o osnovah floristike, kot so izbira pravih cvetov, razumevanje barvnih shem in tehnike rezanja, ampak je udeležence povabila, da razvijejo svoj stil in izraznost. Program je upošteval individualne sposobnosti udeležencev, kar jim je omogočilo, da napredujejo v lastnem tempu in skladu s svojimi zmožnostmi.

Dr. Sabina Šegula, strokovnjakinja na področju floristike in v vodenju izobraževalnih programov, je delila svoje obsežno znanje in strast do cvetličarstva. S svojim pristopom je ustvarila vzdušje, kjer so vse ideje dobrodošle in kjer je vsak poskus priložnost za učenje in rast. Poudarjen je bil pomen timskega dela in medsebojnega spoštovanja, kar je še posebej pomembno v skupnosti, kjer so udeleženci iz različnih življenjskih okoliščin. Njena sposobnost prenašanja ljubezni do floristike na druge je neprecenljiva in odmeva v življenjih vseh, ki so se delavnice udeležili.

Za invalide je floristično izobraževanje veliko več kot samo hobi ali aktivnost; je orodje za izboljšanje kvalitete življenja in sredstvo za preseganje omejitev, ki jih postavljajo njihove okoliščine. To je še posebej pomembno za tiste, ki se morda srečujejo z družbeno izolacijo zaradi svojih fizičnih omejitev. Skupne aktivnosti, kot je urejanje cvetja, spodbujajo spontane pogovore in skupno reševanje problemov, kar vodi do globljih vezi.

Besedilo in fotografije:
Vera Pelhan
MDDI Radovljica