October 2023

Seja Častnega razsodišča ZDIS

Častno razsodišče ZDIS se je sestalo na svoji prvi seji. Prisotni so bili vsi člani. Janez Sedušak, predsednik ČR ZDIS je povzel katere kršitve obravnava ČR ZDIS in kdo lahko da pobudo oz. zahtevo za obravnavo na ČR ZDIS. Peter Bršek, predsednik ZDIS je povedal, da mu 30.člen Statuta ZDIS omogoča, da daje pobudo za sklic seje ČR; da sestavo in naloge ČR ZDIS določata 32. in 33.

Dobrodelni koncert v Žalcu

V nedeljo, 15.10.2023 je v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu potekal že 19.tradicionalni dobrodelni koncert Medobčinskega društva invalidov Žalec z naslovom Človek človeku.

Z nami so bili novi predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Peter Bršek, predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Zdenka Jan, županja Občine Vransko Nataša Juhant, poslanec Državnega zbora Aleksander Reberšek, podžupanja Občine Vransko Kristina Reberšek in podžupan Občine Žalec Roman Virant.

Osemnajsto športno srečanje MDDI Celje

Druženje je nekaj lepega, nekaj posebnega. Kaj je ljubezen, kaj je bogastvo? Večina ljudi, ki čutijo samoto, vedo, da je največje bogastvo druženje, srečanje s sočlovekom, topel stik roke in prijazne besede. Vsak delovni invalid ima svojo zgodbo, ki jo zelo rad deli z drugimi. Naša druženja so izjemna, ker se družimo, pogovarjamo in izvajamo športne aktivnosti, ki so primerne za nas.

DI Sevnica je aktivno

1. septemberribiško tekmovanje v Zagorju ob Savi. Naši udeleženci Franci  Dobovšek, Miro Povšein Gašper Peček.

22. september-  turnir v balinanju v organizaciji DI Postojna, med udeleženci je bila tudi moška ekipa DI Sevnica v postavi: Franc Ernestl, Anton  Gorišek in Tine Dornik ter so med petimi ekipami dosegli 2. mesto

Slovesni podpis poslovnika o delovanju KOO Podravje

V gradu v Slovenski Bistrici so DI iz KOO Podravje slovesno podpisala poslovnik o delu KOO.

Anton Kolar, predsednik KOO Podravje je organiziral, da smo si grad ogledali pod strokovnim vodenjem. DI so predstavila aktivnosti, ki jih bodo izvedla za invalide še do konec letošnjega leta.

Peter Bršek, predsednik ZDIS je pohvalil njihovo delo in predstavil aktualne novosti pri delovanju ZDIS. Srečanje je potekalo v prijateljskem in sproščenem vzdušje.

 

40 let Društva revmatikov Slovenije

Praznovanje 40. obletnice delovanja Društva revmatikov Slovenije je bilo v Termah Čatež, kjer se je društvo tudi ustanovilo in je potekalo pod geslom: Imam revmo, a revma nima mene«. V okviru praznovanja so podružnice na stojnicah pripravile predstavitev svojih aktivnosti. Na ogled je bila tudi likovna razstava »Vstopite v svet upodobljene bolečine«. Prof. dr. Matija Tomšič nas je v svojem predavanju popeljal skozi zgodovino zdravljenja vnetnega revmatizma pa do današnjih dognanj.

25 let FIHO

Predstavniki ZDIS so se udeležili slavnostne obeležitve 25.letnice delovanja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij – FIHO. Slavnostni govornik je bil Luka Mesec, minister MDDSZEM.

Fotografije: ZDIS

ZDIS sodelovala na Reha dnevih

mag. Cveto Uršič je kot predstavnik Zveze delovnih invalidov Slovenije na Reha dnevih predstavil projekt in knjigo »Občina po meri invalidov – Pot od ideje do pridobitve listine«.

Fotografije: ZDIS

40 let Zveze Sonček

Zveza Sonček je obeležila 40 let delovanja pod geslom: »Nič kaj drugačni od drugih«. Slavnostna govornika sta bila: dr. Jasna Murgel, predsednica Zveze in Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije. Kulturni program so izoblikovali člani – invalidi.