DI Sevnica je aktivno

1. septemberribiško tekmovanje v Zagorju ob Savi. Naši udeleženci Franci  Dobovšek, Miro Povšein Gašper Peček.

22. september-  turnir v balinanju v organizaciji DI Postojna, med udeleženci je bila tudi moška ekipa DI Sevnica v postavi: Franc Ernestl, Anton  Gorišek in Tine Dornik ter so med petimi ekipami dosegli 2. mesto

23. september-v organizaciji DU Sevnica in v okviru DNEVA ŠPORTA SLOVENIJE  smo se udeležili srečanja v pikadu in zasedli 1. mesto v konkurenci 6 ekip. DI Sevnica je nastopala v postavi Jože Simonišek, Jože Kelnarič, Ivan Gole in Ivan Koncilija.

24. september organizirali smo 2. tekmovanje v namiznem tenisu in šahu v okviru DNEVA ŠPORTA SLOVENIJE IN LISIČKA GIBAJ.

Tekmovali smo v namiznem tenisu kjer je nastopalo 6 igralcev,članov DI Sevnica. Vrstni red pa je bil naslednji:
1. Slavko Šalamon
2. Pavel Perc
3. Ivan Rajh
4. Ivan  Umek
5. Viktor Košar
6.Toni Gabrič

V Šahovskem tekmovanju,katerega je sodil Ludvik Cvirn,je bila tekma ekipna. Povabili smo DI Zagorje ob Savi, DI Hrastnik in DI Sevnica. Ker se DI Hrastnik ni mogel tekmovanja udeležiti,so vskočili člani ŠK Milan Majcen. Vrstni red je  bil naslednji: 1. DI Zagorje, 2. ŠK Milan Majcen in 3. DI Sevnica v postavi Ludvik Cvirn, Tine Mirt in Franci Derstvenšek

 

28. september  -  smo na predlog DI Sevnica organizirali predavanje o demenci katerega predavateljica  je bila  dipl. med. ses. Franja Pavlič. Marsikaj slišanega smo obnovili, marsikaj  pa izvedeli novega, zato se  prisotni člani DI Sevnicaob tej priložnostizahvaljujemo za vse zanimivosti spoštovani predavateljici Franji Pavlič.

Predavanje je bilo v prostorih jedilnice PREIS. Podjetju  se zahvaljujemo za brezplačno uporabo prostora.

7. oktober-  Pikado sekcija DI Sevnica se je udeležila regijske prvenstva v Hrastniku. Pri moških so zmagali DI Trbovlje,DI Sevnica je bila na četrtem mestu,v postavi: Jože Kelnarič, Ivan Gole, Franci  Selak in Jože Simonišek. V  ženski konkurenci so zmagali tudi DI Trbovlje, DI Sevnica v postavi Lara Bec, Metoda Bec, Majda Klun in Marjeta Dobovšek pa so bile na tretjem mestu. Zato obema ekipama čestitamo.

7. oktober  - organizirali smo enodnevni izlet v Metliko, kjer smo si ogledali Staro šolo (BISTRA BUČA), oljarno Pečarič, partizanski muzej, etnološki muzej in partizansko letalo DC 10 s katerim so med 2. svetovno vojno prevažali ranjence.

 

OBVESTILA:

AKCIJE V NOVEMBRU IN DECEMBRU

8. november– kopalni dan v Dobovi

7. december-  novoletni zaključek

 

Roman NOVŠAK, tajnik DI Sevnica