maj 2023

Predsednika ZDIS na obeležitvi 60.letnice Zveze Sožitje

Peter Bršek, predsednik ZDIS se je na 60.obletnici Zveze Sožitje pogovarjal s predstavniki različnih institucij, invalidskih organizacij in politike: Luka Mesec, MDDSZEM; Danijel Kastelic, državni svetnik za področje socialnega varstva in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije; Eva Irgl, predsednica Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti v DZ; dr.

Sestanek predsednika ZDIS na FIHO

Peter Bršek, predsednik ZDIS se je sestal z Borutom Severjem, direktorjem FIHO. Na sestanku sta govorila o naslednjih temah: inflacija in sofinanciranje s strani FIHO; razpis FIHO za leto 2024; spletna aplikacija FIHO; obravnava DI, ki ne podpiše pogodbe za sredstva FIHO s svojo IO; sestava Sveta FIHO, kjer ZDIS v tem mandatu nima svojega predstavnika; sodelovanje med IO; volitve v ZDIS.

Ljudje odprtih rok pri ministru

Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost je sprejel osebe, ki so bile nominirane v akciji »Ljudje odprtih rok«. Med njimi je bila tudi Dragica Mirnik, predsednica MDDI Celje.

 

Avtor fotografije: Dragica Mirnik

Usposabljanje novih predsednikov DI

S prevzemom vodstvenih funkcij v DI se invalidi soočajo z različnimi izzivi. ZDIS zato redno organizira usposabljanje, kjer se seznanijo z delovanjem ZDIS in DI ter vlogo predsednika DI in načinom delovanja DI v skladu z zakonodajo. Usposabljanje se je udeležilo 17 oseb iz 10 DI.

Fotografije: ZDIS

Razstava ročnih del invalidov MDI Lendava

Razstava ročnih del invalidov MDI Lendava je posvečena 50. letnici delovanja društva in prva izmed aktivnosti ob jubilejnem letu. Čudoviti izdelki izpod pridnih rok invalidov so na ogled širši javnosti. Pomembno je, da se ohranja to kulturno bogastvo tudi za prihodnje rodove.

Avtor fotografij: ZDIS

Seja UO ZDIS v Fiesi

Člani UO ZDIS so že na začetku mandata sprejeli sklep, da bo ena izmed sej UO v Fiesi in si bodo lahko ogledali hotel z okolico in kamp.

Fotografije: ZDIS

Snemanje RTV SLO

RTV SLO – Izobraževalno uredništvo je v okviru priprav za oddajo Prisluhnimo tišini opravilo snemanje na ZDIS. Intervju na temo invalidnin in invalidskih pokojnin je dal Peter BRŠEK, predsednik ZDIS. Svojo življenjsko zgodbo z invalidnostjo je predstavil tudi Srečko MATKOVIČ, podpredsednik ZDIS.

Fotografije: ZDIS

Volilni zbor članov MDI Ljutomer

Na volilnem zboru članov MDI Ljutomer so bili poleg Petra Brška, predsednika ZDIS in mag. Tanje Hočevar, sekretarka ZDIS, prisotni tudi: županja občine Ljutomer Olga Karba in župan občine Veržej Drago Legen; Rudi Kulič, predsednik MDI MS; Jožef Gjerek, predsednik MDI Lendava in 2 predstavnici iz MDI Gornja Radgona. Mirjana Jerič je bila izvoljena za predsednico DI še za en mandat. Po končanem ZČ so imeli druženje ob materinskem dnevu.

Predavanje v MDI Žalec

Medobčinsko društvo invalidiv Žalec je v goste povabilo odbor InPlaninec, ki deluje v okviru Planinske zveze Slovenije in ga vodi Jurček Nowakk, podpredsednica odbora je Marjeta Čič.

Z nami so bili tudi slepi pohodnici Jana in Marija, Nejc z ADHD, gorska reševalna služba PD Celje Matica in ostali člani MDI Žalec.

Slovesni podpis Poslovnika o delu KOO Gorenjske

Na seji KOO Gorenjska v Škofji Loki so predsedniki društev: MDI Kranj, MDI Kamnik, MDI Jesenice, MDDI Radovljica, MDI Škofja Loka, DIO Kranjska Gora, DI Tržič in DI Žiri podpisali Poslovnik o delu KOO Gorenjska.

Slovesnega podpisa Poslovnika sta se udeležila tudi Peter BRŠEK, predsednik ZDIS in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS.

JUBILEJNA 25. REVIJA PEVSKIH ZBOROV DRUŠTEV INVALIDOV ZVEZE DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE

Zveza delovnih invalidov Slovenije, ki je največja reprezentativna invalidska organizacija,  je v sodelovanju z Medobčinskim društvom invalidov Murska Sobota v telovadnici OŠ III Murska Sobota v soboto, dne 13.5.2023, organizirala 25. jubilejno revijo pevskih zborov društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije.

Zbor članov DI Hrastnik

ZČ je bil zelo dobro  voden in izpeljan, potrjena so bila vsa poročila in plan za letošnje leto. DI Hrastnik se že pripravlja na obeležitev 50.letnice delovanja in so zaslužnim članom podelili društvena priznanja. Prisotni so bili tudi: Peter BRŠEK, predsednik ZDIS; mag.