Usposabljanje novih predsednikov DI

S prevzemom vodstvenih funkcij v DI se invalidi soočajo z različnimi izzivi. ZDIS zato redno organizira usposabljanje, kjer se seznanijo z delovanjem ZDIS in DI ter vlogo predsednika DI in načinom delovanja DI v skladu z zakonodajo. Usposabljanje se je udeležilo 17 oseb iz 10 DI.

Fotografije: ZDIS