Seja UO ZDIS v Fiesi

Člani UO ZDIS so že na začetku mandata sprejeli sklep, da bo ena izmed sej UO v Fiesi in si bodo lahko ogledali hotel z okolico in kamp.

Fotografije: ZDIS