Volilni zbor

Volilni zbor članov MDI Ljutomer

Na volilnem zboru članov MDI Ljutomer so bili poleg Petra Brška, predsednika ZDIS in mag. Tanje Hočevar, sekretarka ZDIS, prisotni tudi: županja občine Ljutomer Olga Karba in župan občine Veržej Drago Legen; Rudi Kulič, predsednik MDI MS; Jožef Gjerek, predsednik MDI Lendava in 2 predstavnici iz MDI Gornja Radgona. Mirjana Jerič je bila izvoljena za predsednico DI še za en mandat. Po končanem ZČ so imeli druženje ob materinskem dnevu.

Volilni zbor članov ZDIS, Ljubljana, 6.11.2018

Izveden je bil volilni zbor članov ZDIS, kjer so bili izvoljeni organi ZDIS za mandatno obdobje 2018-2022.
 

Razpečuj vsebino