Novice iz društev

Novice in obvestila, dogodki iz društev

Aktivnosti DI Sevnica v letu 2024

24. januar

Prvi kopalni dan v Dobovo. Pod vodstvom socialne komisije se je zbralo 49  članov na tri urnem kopanju, po kopanju pa je sledilo še prijetno druženje.

3. februar  

Regijsko prvenstvo ZDIS v šahu posameznoje potekalo v Črnomlju. Naši šahisti Damjan Škerbec, Franci Derstvenšek in Martin Mirt so se tekmovanja udeležili pod vodstvom Ludvika Cvirna.

50 let DI Trbovlje

Zlati jubilej društva so obeležili s kulturnim programom lastnega pevskega zbora, nastopom varovancev VDC, otroškim pevskim zborom in pevsko skupino. Podelili so priznanja društva in Zveze.

ZČ DI Postojna

Prisotni člani so potrdili vsa poročila društva invalidov za leto 2023 in plan za leto 2024 ter planska izhodišča za leto 2025. Prisoten je bil podžupan občine Postojna Andrej Berginc, ki je pohvalil delo društva. Peter Bršek, predsednik ZDIS se je prostovoljcem zahvalil za opravljeno delo in predsednici Daliborki Rudonjić zaželel, da še naprej uspešno krmari med vodenjem društva invalidov in svojo službo, saj sam zelo dobro ve koliko usklajevanja in kompromisov je pri tem potrebno.

Delovni obisk na MDI Škofja Loka

Peter Bršek, predsednik ZDIS in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS sta obiskala MDI Škofja Loka. Predsednica Vanja Jenko jima je razkazala nove prostore društva (v bivši vojašnici), nakar so se posvetili strokovnemu delu (izvedba ZČ, delovanje DI, izvajanje posebnih socialnih programov). Predsednik ZDIS se je tudi pomeril v igri pikada s člani, ki so imeli trening.
 

Fotografije: ZDIS

ZČ MDI Šaleške doline, Velenje

MDI Šaleške doline, Velenje je izvedlo ZČ po sistemu predstavnikov, pred tem so izvedli delne ZČ.

Prisotni so bili tudi: podžupanja MO Velenje  Aleksandra Vasiljević, župan občine Šmartno ob Paki Janko Kapušar, direktor občinske uprave občine Šoštanj Drago Koren, podpredsednik ZMDI Mozirje Hubert Golob in novinarka.

ZČ DI Žiri

Za uvod je mladi harmonikar Blaž zaigral nekaj skladb, nato so izpeljali ZČ po dnevnem redu. Prisoten je bil tudi župan občine Žiri Franc Kranjc.  

Za opravljeno prostovoljno delo se je članom DI zahvalil Peter Bršek, predsednik ZDIS in obudil spomin na njegovo prvo srečanje s članicami društva na seji KOO Gorenjske ob njegovi predstavitvi kandidature za predsednika ZDIS.

 

Fotografije: ZDIS

VZČ DI Izola

Na volilnem zboru članov DI Izola so najprej potrdili poročila za leto 2023 in sprejeli plan za leto 2024 ter planska izhodišča za leto 2025, nato pa izvedli volitve. Za predsednico DI je bila izvoljena Vesna Vazzaz. Prisotna je bila tudi podžupanja občine Izola Nataša Čerin.

ZČ DI Ilirska Bistrica

Vsa poročila za leto 2023, plan za leto 2024 in planska izhodišča za leto 2025 so bila na ZČ predstavljena na platnu, tako da so jih udeleženci sproti spremljali.

ZČ ZMDI Mozirje

ZČ ZMDI Mozirje je opravil vsa formalna dejanja glede poročil za preteklo leto in plana ter planskih izhodišč za letošnje in prihodnje leto, ki mu jih nalaga zakonodaja.

Razpečuj vsebino