krofi

MDDI Celje: peka krofov

Ko smo ljudje srečni, ne opazimo ali je zima ali pomlad. Ne opazimo kako minljiv je čas.

Razpečuj vsebino