DI Slovenska Bistrica

DI Slovenska Bistrica - interni nadzor

Zaradi dobro pripravljene dokumentacije je bil nadzor hitro končan.

ODI Dravinjske doline: Druženje delovnih invalidov na Rogli

Minulo soboto se je na Rogli zbralo 260 delovnih invalidov Območnega društva invalidov Dravinjske doline in pobratenega Društva invalidov iz Slovenske Bistrice. Vsakoletno druženje je dobra priložnost za izmenjavo raznih mnenj, prijateljskih stiskov rok in predvsem druženja. Letos pa je poleg tega potekala še radijska delavnica znancev, na kateri so se invalidi predstavili širši slovenski javnosti. Srečanja se je udeležil tudi predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Drago Novak.

Razpečuj vsebino