DI Slovenska Bistrica - interni nadzor

Zaradi dobro pripravljene dokumentacije je bil nadzor hitro končan.