DI Kranjska Gora: Poročilo o akciji »Merjenje kostne mase«

Društvo invalidov občine Kranjska Gora je v plan aktivnost društva za leto 2005 uvrstilo tudi akcijo merjenja kostne mase, glede na prisotnost osteoporoze pri posamezniku.

Dodana vsebina

Pod dejavnostmi sta bila dodana Projekt "Civilizirano parkiranje" in Smernice za delovanje sindikatov v zvezi z zaposlenimi invalidi, pri posebnih socialnih programih na državni ravni pa merila za sofinanciranje športne dejavnosti ter tekmovalni pravilnik za športni program.

Srečno 2005!

Zdaj staro leto tiho se poslavlja,
in novo leto zopet je v gosteh,
veselje, zdravje, srečo,
uspehov polno naj podarja
v naslednjih tristopetinšestdesetih dneh.

*Srečno 2005!*

*Zveza delovnih invalidov Slovenije*

Forumi spet aktivni

Zaradi varnostne luknje v forumih so bili začasno izklopljeni. Luknja je sedaj zakrpana, forumi pa spet tu.

Veselo objavljanje!

Zadnja seja UO ZPIZ v letu 2004

Ljubljana, 16. 12. 2004 - Najprej seja UO ZPIZ nato skupščina ZPIZ s skoraj istimi točkami dnevnega reda. Obravnavali smo gibanje plač in pokojnin ter drugih dajatev v obdobju januar – oktober 2004. Po izračunu je med doseženimi stopnjami rasti plač in pokojnin v tem obdobju nastala pozitivna razlika, ki omogoča povišanje pokojnin s 1. decembrom za 0,4%, kar pomeni 260 milijonov na mesečni ravni in nekaj več kot 3 milijarde na letni ravni.

Zadnja seja UO ZDIS v letu 2004

Ljubljana, 15. 12. 2004 - Po zadnji letošnji seji UO ZDIS smo se ob zaključku leta srečali najodgovornejši predstavniki Zveze in v obliki simbolne zahvale poudarili vrednoto prostovoljstva in osebnega prispevka. Vesel sem ustvarjalnega nemira, ki v ospredje postavlja enotnost in kritično presojo odločitev, kar našo invalidsko organizacijo postavlja v sam vrh nacionalnih invalidskih organizacij. K temu je veliko prispevala Strokovna služba ZDIS za kar ji gre priznanje.

30-letnica MDI Šentjur

Šentjur, 14. 12. 2004 - 250 članic in članov se je zbralo na praznovanju ob obeležitvi 30 letnice delovanja MDI Šentjur. Prisotna sta bila dva župana in predstavnica Centra za socialno delo, kar kaže na vpetost društva v lokalni družbeni prostor.

Seja UO ZPIZ, interni akti ZDIS

Ljubljana, 7. december 2004 - Dan poln obveznosti. Začelo se je s sejo UO ZPIZ in z dnevnim redom brez težkih točk. Določili smo datum izplačila denarnih dajatev v decembru 2004 in sicer 30. 12. 2004, to je en dan prej kot običajno.

Problematika zaposlovanja invalidov na Valu 202

Ljubljana, 6. december 2004 - Nataša Zanatini, novinarka Vala 202 me je povabila na snemanje razgovora o problematiki zaposlovanja invalidov za jutrišnjo radijsko oddajo. Žal mi je bilo, da je ne bom mogel spremljati zaradi novih obveznosti. Mogoče jo je kdo poslušal; tudi za obveščanje o tem ni bilo časa.

Razpečuj vsebino