Hrvaški invalidi - simpozij v Topusku

Topusko, Hrvaška, 29. in 30. 3. 2005 - 2. simpozij hrvaških delovnih invalidov se je dotaknil žgočih vprašanj pravne zaščite delovnih invalidov v luči mednarodnih dokumentov in njihove inplementacije v hrvaški pravni prostor.

NSIOS - ponovitev stališč

Ljubljana, 24. 3. 2005 - Nacionalni svet invalidskih organizacij je na tiskovni konferenci ponovno posredoval svoja stališča ob zapletih z gladovno stavko, ki so jo za dosego svojih ciljev razglasili v YHD.

SZS - privatizacija socialnega varstva

Ljubljana, 24. 3. 2005 - Socialna zbornica Slovenije je organizirala enodnevni posvet na temo Privatizacija socialnega varstva – zabloda ali potreba.

1. seja NSIOS

Ljubljana, 22. marec 2005 - Na prvi seji Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) smo razglasili ta svet ter se odločili za pripravo ustreznih aktov, ki so za funkcioniranje NSIOS neobhodni. Sprejeli smo finančno poročilo za leto 2004, o finančnem načrtu za leto 2005 pa se bomo še pogovarjali in ga sprejeli na prihodnji seji.

Pogovor o oblikovanju socialnih podjetij

Ljubljana, 21. marec 2005 - Zjutraj sem se srečal s predstavnikom organizacije, ki povzema naša razmišljanja o oblikovanju socialnih podjetij, kar je novost v Sloveniji. Ne samo to, pripravlja se k resnim praktičnim odločitvam v projektu, kjer sama ZDIS ne more uspeti.

DI Lendava: pogovor z vodstvom

Lendava, 18. marec 2005 - Delovni pogovor z vodstvom DI Lendava naj bi prinesel nov zagon v to društvo, ki se je zaradi zdravstvenih in bioloških razlogov znašlo v kadrovskih zagatah. Pokazalo se je, da je ustrezna kadrovska politika tesno povezana s trajnostnim razvojem DI.

KOO DI celjske regije - računovodska vprašanja

Rogaška Slatina, 17. marec 2005 - Gospodična Tatjana Bečaj je v celjski KOO DI odgovorila na številna aktualna vprašanja s področja računovodske problematike, s katero se danes srečujejo vsa naša društva.

Sprememba imena revije Vzajemna

Ljubljana, 16. marec 2005 - Temeljna točka današnjega zasedanja UO ZPIZ je prav gotovo bila sprejetje sklepa o povišanju pokojnin in drugih dajatev za 2,4%, ki velja od 1. 3. 2005.

Predstavitveno srečanje na MDDSZ

Ljubljana, 15. marec 2005 - Predstavniki invalidskih organizacij smo bili povabljeni na predstavitveno srečanje z vršilcem dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za invalide na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Dobrodelni koncert

Ljubljana, 12. marec 2005 - Dobrodelni koncert s prvopodpisanim Lions klubom Ljubljana Emona je slepim in slabovidnim prispeval dva milijona SIT. Prireditev z naslovom Otroci otrokom je našla prostor v Veliki dvorani Slovenske filharmonije. Žal ni bilo televizije in ne družbeno znanih osebnosti, ki bi s svojim vzgledom popularizirali tako obliko človekoljubnosti. Evropa, zakaj si še tako daleč?

Razpečuj vsebino